Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

To 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε προέρχεται από τη θάλασσα!!

(πηγή: περιοδικό Ecolife τεύχος 13)

Δεν υπάρχουν σχόλια: