Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Για τα απόβλητα των εξορύξεων

Από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

05Stratoni06-21Άρθρο της “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ” :

Με μία ακόμα παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απειλείται η χώρα μας, αυτή τη φορά λόγω της μη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας, που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Eπιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμα, σε ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ κ. Αννυς Ποδηματά:

«Η Οδηγία 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από εξορυκτικές βιομηχανίες έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία πριν από την 1η Μαΐου 2008, αλλά φαίνεται πως η Ελλάδα δεν έχει λάβει ακόμη τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα. Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση και έχει ήδη εκδώσει δύο αιτιολογημένες γνώμες για να εξασφαλιστεί η δέουσα μεταφορά της Οδηγίας στην Ελλάδα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την υποχρέωση των κρατών-μελών να «διαχειρίζονται τα εξορυκτικά απόβλητα έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η πραγμάτωση άλλων περιβαλλοντικών απαιτήσεων που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: