Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας σε σχέση με τις ΖΕΠ

Σημαντική επέκταση του δικτύου των
Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά
 

Μια πολύ σημαντική  εξέλιξη σημειώθηκε χθες για το δίκτυο των ελληνικών Ζωνών Ειδικής  Προστασίας (ΖΕΠ), καθώς το Υπουργείο  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 66 νέες περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία χαιρετίζει την σημαντική αυτή απόφαση του Υπουργείου.


Το δίκτυο Natura αποτελεί το δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη και περιλαμβάνει τους Τόπους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος για τη προστασία των οικοτόπων και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τη προστασία των πουλιών. Για την Ελλάδα, μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, το Δίκτυο αυτό δεν αποτελεί μόνο δίκτυο περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και ευκαιρία ανάπτυξης αυτών των περιοχών.


Από τις 66 περιοχές που ορίστηκαν οι 43 είναι νέες. Η συνολική έκταση του δικτύου  των Ζωνών Ειδικής Προστασίας αυξάνεται κατά 76%, δηλαδή κατά περίπου 1,3 εκατ. εκτάρια και το δίκτυο πλέον αριθμεί 204 περιοχές. Η προσθήκη των νέων αυτών περιοχών αυξάνει την έκταση του ελληνικού δικτύου Natura 2000 κατά 6,2%, με αποτέλεσμα αυτό να φτάνει σήμερα το 27,3% της ελληνικής επικράτειας.


Η απόφαση  του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι  αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας  από την Ορνιθολογική και τη BirdLife International. Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε από την καταδικαστική απόφαση  του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την πρόσφατη προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής για την επιβολή προστίμου στην Ελλάδα, λόγω των έως πρόσφατα σημαντικών ελλείψεων στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας.


Ο Τάσος  Δημαλέξης, Επιστημονικός Διευθυντής της Ε.Ο.Ε., τονίζει: «Υπάρχουν αρκετά ακόμη να γίνουν από πλευράς της πολιτείας πριν το δίκτυο θεωρηθεί πλήρες ως προς την έκταση και τον αριθμό των ΖΕΠ. Το θετικό αυτό βήμα δεν θα φέρει αξιοσημείωτη αλλαγή για την κατάσταση διατήρησης των πουλιών και της βιοποικιλότητας της Ελλάδας εάν δεν συνοδευτεί από επαρκή μέτρα προστασίας και διαχείρισης των ΖΕΠ και σωστή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εξάλλου, παραμένει σε εκκρεμότητα η συμμόρφωση της χώρας, σε σχέση με τη δεύτερη καταδίκη της από το ΔΕΚ που σχετίζεται με τα ελλιπή μέτρα προστασίας των περιοχών αυτών».


Μεταξύ των  νέων ΖΕΠ, περιλαμβάνονται αρκετές  ορεινές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες έτσι μπορούν να προστατευθούν  πιο αποτελεσματικά σε σχέση με απειλές όπως η λανθασμένη χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Σε αυτές, περιλαμβάνεται επίσης η περιοχή της πρώην λίμνης Κάρλας, η οποία μπορεί και πάλι να αποτελέσει έναν ορνιθολογικό παράδεισο, εάν γίνουν από την πολιτεία οι απαραίτητες διαχειριστικές παρεμβάσεις που επιβάλλει το καθεστώς των ΖΕΠ. Από ότι  ξέρουμε τα σαφή όρια των ζωνών ειδικής προστασίας για τα πουλιά  θα  αναρτηθούν επίσημα σε λίγες μέρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 Περισσότερα για το θέμα των ΖΕΠ κι άλλα ενδιαφέροντα, στην ετικέτα προστατευόμενες περιοχές  καθώς και στο χάρτη που βρίσκεται στα αριστερά της σελίδας.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ . Στατιστικά στοιχεία.

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ .

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ . Μόνιμος Πληθυσμός. (8 Συνενούμενοι δήμοι) : 1) Αμφισσα 8.869 κάτοικοι, 2) Ιτέα 5.943,  3) Γαλαξείδι 2.600 , 4) Δελφοί 2.435, 5) Γραβιά 2.274, 6) Δεσφίνα 2.115, 7) Παρνασσός 1.193, 8) Καλλιέων 848 κάτοικοι. ( Σύνολο 26.992 κάτοικοι )

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ  Μόνιμος Πληθυσμός. (4 συνενούμενοι δήμοι) : 1) Ευπάλιο 4.850  κάτοικοι, 2) Λιδορίκι 2. 720 , Τολοφώνα 2. 523, 4) Βαρδούσια 781 κάτοικοι. ( Σύνολο 10.874 κάτοικοι )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Απρίλιος 2010.

Σύσταση και Συγκρότηση Δήμων.

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ .

Συνιστώνται οι κατωτέρω  δύο Δήμοι. 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ με έδρα την ΑΜΦΙΣΣΑ και ιστορική έδρα τους Δελφούς, αποτελούμενος απο τους δήμους α) Αμφίσσης β) Γαλαξειδίου γ) Γραβιάς δ) Δελφών ε) Δεσφίνας στ) Ιτέας ξ) Καλιέων και η) Παρνασσού, οι οποιοι καταργούνται.    2. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ με έδρα το ΕΥΠΑΛΙΟ  και ιστορική έδρα το Λιδωρίκι, απο τελούμενος απο τους δήμους α. Βαρδουσίων β) Ευπαλίου γ0 Λιδωρικίου και δ. τολοφώνος , οι οποίοι καταργούνται.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ περιλαμβάνει τους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, και φωκίδας.  ΕΔΡΑ της περιφέρειας Στερεάς ελλάδας είναι η ΛΑΜΙΑ.

Κάθε Νομός αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του αντιστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος.

Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης    


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Η Βουλευτής Ν. Φωκίδας  κα Αφροδίτη Παπαθανάση, μίλησε τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2010 στην κοινή  συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών  Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και  της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από τον Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της χώρας».   
Ακολουθεί απόσπασμα της  ομιλίας:
 
«Νομίζω ότι στα χρόνια που θα έρθουν , θα κοιτάμε πίσω τις μέρες αυτές και τότε , θα μπορέσει προσωπικά ο καθένας από μας σε αυτή την Αίθουσα και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου αυτού να σταθμίσουν πως στάθηκαν απέναντι στις εξελίξεις τις μέρες αυτές.
Έχει  μεγάλη αξία να συζητάμε το πώς φτάσαμε  ως εδώ.
Μεγαλύτερη αξία όμως έχει να αντιληφθούμε την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα, ότι δεν υπήρχε μηχανισμός στη Νομισματική Ένωση για τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε αυτήν. Επίσης , τώρα , πρέπει να σταθμίσουμε το σήμερα και το πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. 
Χρειαζόμαστε  δύο πολιτικές αρχές :
Δεν θέλουμε  να βασίσουμε την ανταγωνιστικότητα  της χώρας αυτής στον ευτελισμό  της εργασίας. Αντιλαμβανόμαστε την  κρίση και δημόσια έχουμε παραδεχτεί τη δυσκολία της απόφασης που πήραμε πριν λίγους κάποιους μήνες για την περικοπή μισθών στο δημόσιο τομέα,
Επίσης, δεν θέλουμε να βγούμε από την κρίση αυτή έχοντας οδηγήσει μια οικονομία και κοινωνία σε υπερβολική συγκέντρωση πλούτου, δηλαδή σε μια νέα αναδιανομή υπέρ των ισχυρών.
Αυτές είναι  οι σταθερές θέσεις όσον αφορά στο  αύριο.  
Σήμερα  οφείλουμε να σώσουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία και για να γίνει αυτό , νομίζω πως πρέπει να δούμε και να αντιληφθούμε το σήμερα και τη Συνθήκη που λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι κάποιο νησί μέσα στον Ατλαντικό που μπορεί και διαπραγματεύεται από μόνη της τα πάντα γύρω της.
Κυρίες  και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να δούμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Περιμένουμε λοιπόν, οι νέοι που ασχολούμαστε με την πολιτική, να ακούσουμε από όλα τα κόμματα εξουσίας σαφείς προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει πως υπέρτατο χρέος είναι να σωθεί η Χώρα.  Πού είναι όμως ο προηγούμενος Πρωθυπουργός και πού ο προηγούμενος Υπουργός ; Πώς θα μπορέσουν να πουν ότι “εσείς του ΠΑΣΟΚ κάνετε λάθος”; Είναι δυνατόν η κοινωνία και οι εφημερίδες να τους λοιδορούν και αυτοί να λένε ότι ή «λείπουν» , ή «δεν γνωρίζουν» ή «συγγνώμη απλά κάναμε λάθος» ; 
Εγώ πιστεύω  ότι θα κριθούμε στο αύριο , από  το πως σήμερα στεκόμαστε τόσο σαν  πρόσωπα όσο και σαν κομματικοί και πολιτικοί μηχανισμοί στην κρίση  που υπάρχει τώρα στην οικονομία  και την κοινωνία.  

Κυρία Πρόεδρε,
Έχει  μεγάλη σημασία να μπορέσει η Κυβέρνηση σήμερα να αποσαφηνίσει, ποιοι είναι οι όροι και για και για τι πράγμα διαπραγματεύεται. Αυτό που γίνεται σήμερα κάθε πρωί στα κανάλια είναι στα όρια της ομαδικής ψυχοθεραπείας και στα όρια της εθνικής μειοδοσίας. Κάποια στιγμή, θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από επίσημα χείλη».

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Δελτίο τύπου με τα συμπεράσματα της ημερίδας στις 25/4, στη Λιβαδειά για την κατάσταση του Κορινθιακού

27 Απριλίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πολύ σημαντικά επιστημονικά δεδομένα που σημαίνουν συναγερμό για την κατάσταση του Κορινθιακού, παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά από ειδικούς ερευνητές και πανεπιστημιακούς σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά στις 25/4/2010. Η ημερίδα με τίτλο: "Ο Κορινθιακός που πληγώνουμε: Χρόνια ρύπανση και νέες απειλές από τις ακτές της Βοιωτίας» συνδιοργανώθηκε από περιβαλλοντικές κινήσεις που εδώ και χρόνια συνεργάζονται για τη σωτηρία του Κορινθιακού. Οι επιστήμονες και η δημοσιογράφος κ. Ν. Βασιλειάδου, έχοντας πολύχρονη προσωπική απασχόληση με το αντικείμενο, έδωσαν ισχυρή τεκμηρίωση, στις καταγγελίες των κινήσεων πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού.
Ως κύριο  πρόβλημα εντοπίσθηκε η βαριά βιομηχανική και ανθρωπογενής ρύπανση του Κορινθιακού, που η Πολιτεία επιμένει να αντιμετωπίζει με αδιαφορία και συνεχίζει να μην αναλαμβάνει κανένα συστηματικό μέτρο. Θάλασσα –μικρογραφία της Μεσογείου, ο κλειστός βαθύς κόλπος υποστηρίζει ακόμη και σήμερα σημαντική βιοποικιλότητα και σπάνια είδη και αποτελεί πηγή ζωής για τις μικρές και μεγαλύτερες πόλεις κατά μήκος των ακτών του. Ωστόσο οι πιέσεις και οι απειλές διαρκώς πληθαίνουν από την αλόγιστη συσσώρευση επιβαρυντικών δραστηριοτήτων. Βοιωτικές ακτές χωρίς κανένα σχεδιασμό και μέτρα προστασίας μετατρέπονται σε ζώνη υποδοχής νέων βαριών βιομηχανικών και λιμενικών δραστηριοτήτων: Στην Θίσβη, αναπτύσσεται εκτεταμένη βιομηχανική περιοχή και μεγάλο εμπορικό- βιομηχανικό λιμάνι, με ρυπογόνες μεταλλουργικές και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, σιδηροδρομική και οδική σύνδεση. Στον κόλπο της Αντίκυρας, εκτός από τις εγκαταστάσεις Αλουμίνας, δημιουργείται ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο. Η χρήση του θαλάσσιου νερού ως ψυκτικού μέσου απειλεί τη θαλάσσια αυτή περιοχή με σοβαρή θερμική και χημική ρύπανση.
Συγκλονιστικά ήταν τα στοιχεία για τη ρύπανση  της ατμόσφαιρας, των εδαφών, του  θαλάσσιου περιβάλλοντος και  του βυθού του Κορινθιακού  ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας επιβάρυνσης από την εταιρεία Αλουμίνιο της Ελλάδας. Εκατομμύρια τόνοι κόκκινης ιλύος, βαρέα μέταλλα, φυσικά ραδιενενεργά στοιχεία, τοξικά και καρκινογόνα στοιχεία απειλούν κάθε μορφή ζωής στον κλειστό Κορινθιακό. Ανάμεσα σε όσα παρουσιάσθηκαν, ξεχωριστές ήταν οι αναφορές στην αντιεπιστημονική απόρριψη της ιλύος μέσα στον μικρό κόλπο της Αντίκυρας, που στη συνέχεια κατακρημνίζονται και απλώνονται σχεδόν μέχρι την ακτή της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με μακροχρόνιες  έρευνες του Πανεπιστημίου της Πάτρας που παρουσίασε ο αν. καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας, Γ. Παπαθεοδώρου, πάνω από το 12% της επιφάνειας του πυθμένα του Κορινθιακού, είχε καλυφθεί ήδη από το 1994 με την κόκκινη λάσπη. Η λάσπη αυτή κατακάθεται αλλά και αιωρείται θέτοντας σε κίνδυνο όλους τους υδρόβιους οργανισμούς καθώς και … τους καταναλωτές τους. Χιλιάδες τόνοι επικίνδυνης λάσπης εξακολουθούν να απορρίπτονται στη θάλασσα ενώ η ασφαλής χερσαία διάθεσή της δεν έχει εξασφαλιστεί.
Σοκ προκαλούν και τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας που παρουσίασε ο Ι. Χατζηανέστης, ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών σύμφωνα με τα οποία στα ιζήματα του βυθού της περιοχής καταγράφηκαν καρκινογόνοι ρύποι (πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες) από ατελή καύση έως και 40 φορές περισσότεροι απ΄ ότι στον κόλπο της Ελευσίνας! Ταυτόχρονα πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις καταγράφηκαν σε μεγάλη ακτίνα και στα εδάφη της ευρύτερης περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθειά του να φρενάρει την αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας, ο όμιλος Μυτιληναίου μήνυσε τόσο τους ερευνητές όσο και τους πολίτες της οικολογικής κίνησης της Αντίκυρας!
Επίσης, σοβαρές ήταν και οι επισημάνσεις που αφορούσαν στις νέες απειλές  και τους κινδύνους από την  λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Αντίκυρα και τη Θίσβη καθώς  και από τη λειτουργία των λιμανιών και της βιομηχανικής περιοχής στη Θίσβη. Τόσο ο κ. Δ. Μάργαρης όσο και ο κ. Δ. Παπανίκας (του τμήματος Μηχανολόγων των Πατρών) επικέντρωσαν στο γεγονός ότι αφενός η εκπεμπόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση από το Αλουμίνιο είναι εξαιρετικά σοβαρή και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και αφετέρου ότι η λειτουργία  των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα προκαλέσει αθροιστική, ακραία θερμική και χημική ρύπανση στο νερό και στην ατμόσφαιρα.
Από μια  άλλη σκοπιά ήταν η εισήγηση του Μ. Δεκλερή – τ. αντιπροέδρου του ΣτΕ και προέδρου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και συνδιοργανωτή της εκδήλωσης (αντί του οποίου παρέστη και την ανέγνωσε το μέλος του Δ.Σ. Ι. Καπελούζος), στην οποία υπογράμμισε την Συνταγματική επιταγή για την προστασία του περιβάλλοντος, των ελληνικών ακτών και θαλασσών αλλά και την σύγκρουση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης με τις άνευ ορίων και ελέγχου βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Κορινθιακό.
Τέλος σημαντική  ήταν η παρέμβαση της δημοσιογράφου  Ν. Βασιλειάδου που κατέδειξε τα προβλήματα που ορθώνουν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα απέναντι στη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών καταγγελιών, ενώ ταυτόχρονα ανέλυσε τον ρόλο των ενεργών πολιτών και την υποστήριξη που παρέχουν στη δημοσιογραφική ανάδειξη των προβλημάτων.
Κεντρικό  συμπέρασμα όλων των ομιλητών ήταν η επείγουσα ανάγκη μέτρων για την απορρύπανση του Κορινθιακού, ο αυστηρός περιβαλλοντικός έλεγχος των υφιστάμενων βιομηχανιών αλλά και το φρενάρισμα κάθε νέας βιομηχανικής δραστηριότητας μεγάλης κλίμακας στις ήδη υπερ-επιβαρημένες περιοχές. Το συμπέρασμα για τους ενεργούς πολίτες του Κορινθιακού ήταν ότι χρειάζεται η συνέχιση των αγώνων και των κινητοποιήσεων, προκειμένου να διεκδικήσουν αυτονόητες υποχρεώσεις του κράτους και της αυτοδιοίκησης που δυστυχώς συχνά μετατρέπονται στους καλύτερους υποστηρικτές και συμμάχους των επιχειρήσεων που ρυπαίνουν.
Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι  με αφορμή τις εκκλήσεις των πολιτών  και όχι της Πολιτείας έγινε  η παρουσίαση των επιστημονικών αυτών δεδομένων και ασφαλώς δεν είναι τυχαία η απουσία και η αφωνία  του Νομάρχη και των βουλευτών του νομού από την συγκεκριμένη ημερίδα.

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

παρουσιάσεις των εισηγητών στην χθεσινή εκδήλωση στη Λιβαδειά.

Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

"Ο Κορινθιακός που πληγώνουμε"

To βίντεο αυτό αποτελεί πνευματικό έργο της κας Μαγδαληνής Αζαριάδου  μέλους της Π.Ο. του ΚΠΕ Σικυώνος. Σαν κάτοικοι και άνθρωποι των παραλίων του Κορινθιακού κόλπου κι όχι μόνο, την ευχαριστούμε για τον κόπο και το μεράκι της. Κάθε προσπάθεια προβολής της ομορφιάς αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η θάλασσά μας είναι πολύτιμη.Απολαύστε το...

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Ενημερωτική εκδήλωση για τον Κορινθιακό κόλπο, στις 25/4, στη Λιβαδειά
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
η Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας Άρτεμις
η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η Αλκυών"
η Πρωτοβουλία για τη Σωτήρια του Κορινθιακού
οι Πολίτες Φωκίδας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
η Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον
η Επιτροπή Αγώνα Θίσβης και η Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης

σας προσκαλούν
σε Εκδήλωση με θέμα:«Ο Κορινθιακός που πληγώνουμε:
Χρόνια ρύπανση και νέες απειλές από τις ακτές της Βοιωτίας»

Κυριακή 25 Απριλίου 2010
ώρα 10.00 - 15.00
Αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας
κεντρική πλατεία Λιβαδειάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Οργανικοί και ανόργανοι ρύποι στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της ευρύτερης περιοχής του εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος» - Αντίκυρα Βοιωτίας
Χατζηανέστης Ιωάννης
Χημικός Ωκεανογράφος, Ερευνητής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών

Πηγές Ρύπανσης του Κορινθιακού Κόλπου: Ερυθρά Ιλύς και στερεά απορρίμματα
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Επ. Καθηγητής τμήματος Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών

Ποιότητα Περιβάλλοντος Όρμου Αντίκυρας: Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Μελετών
Διονύσιος Π. Μάργαρης
Αν. Καθηγητής, Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ρύποι και Ρυπαντές από την Παραγωγή Ενέργειας,  Υπόθεση: Βοιωτία – Επίκεντρο: Αντίκυρα
Δημήτρης Γ. Παπανίκας
τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Σύμβουλος Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου, ΣΠΟΑΚ.

Βιώσιμη διαχείριση Κορινθιακού Κόλπου
Δεκλερής Μιχαήλ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ.

Η δημοσιογραφική προσέγγιση στα προβλήματα του Κορινθιακού και η συνεργασία με τις κινήσεις πολιτών
Βασιλειάδου Νάντια
δημοσιογράφος Ελευθεροτυπίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Πόπη Μαυρίκη, τηλ. 22670-42.688  |  Λουκάς Σαμουήλ, τηλ. 6940-775.549
Δέσποινα Σπανούδη, τηλ. 6972-850.659  |  Επιμελητήριο Περιβάλλοντος, Δ.Ερρίκου, τηλ.210-3823.850

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

10η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών

Σάββατο 10 Απριλίου 11πμ-4μμ
Στη γη του Πελίτι, στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας.

Το 2010 έχει οριστεί ως παγκόσμιο έτος βιοποικιλότητας και εμείς διαλέξαμε την 10η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών ως κεντρική εκδήλωση του Πελίτι για το παγκόσμιο έτος βιοποικιλότητας. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί σε ιδιόκτητο χώρο του Πελίτι στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου του Ν. Δράμας.

Τη γιορτή ξεκίνησε το Πελίτι το 1999 ως ανάγκη να μοιραστούν οι ποικιλίες που είχε συγκεντρώσει με πολύ κόπο και καταστρέφονταν. Σήμερα η γιορτή αγκαλιάζει ανθρώπους απ’ όλη τη χώρα και το εξωτερικό, μια γιορτή σταθμός στο θέμα των ντόπιων ποικιλιών στην Ελλάδα και όχι μόνο. Για τη 10η Πανελλαδική γιορτή, έχουμε προσκεκλημένους καλλιεργητές και οργανώσεις απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και από πολλές γωνιές της γης.
Οργάνωση της γιορτής
Η γιορτή οργανώνεται από το Πελίτι και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) Παρανεστίου, νομού Δράμας, με την υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου.

Οι στόχοι-όροι της γιορτής είναι
1.      Να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιεργητές παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, σιτηρών κ.α.
2.      Να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι καλλιεργητές ντόπιων ποικιλιών και να ανταλλάξουν ποικιλίες, πληροφορίες και εμπειρίες.
3.      Να βρουν παραδοσιακές ποικιλίες οι καλλιεργητές που δεν έχουν παραδοσιακούς σπόρους.
4.      Να γίνουν όλες οι ανταλλαγές ελεύθερα, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής
Η γιορτή είναι ανοιχτή στον κάθε ενδιαφερόμενο άσχετα αν έχει σπόρους ή όχι.
Όσοι θα φέρουν σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες, φυτά ή αυτόχθονα αγροτικά ζώα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους ως τις 19 Μαρτίου 2010. Οι καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι που δεν θα έχουν στείλει την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι τις 19 Μαρτίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτοί ως καλλιεργητές στη γιορτή.
Οι καλλιεργητές οι οποίοι θα φέρουν σπόρους, θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον 50 φακελάκια.
Θα πρέπει να φέρουν τους σπόρους τους συσκευασμένους σε χάρτινα σακουλάκια  στα οποία θα αναγράφεται:
1.      η ποικιλία
2.      η περιοχή καλλιέργειας
3.      το όνομα του καλλιεργητή
4.      ο τρόπος καλλιέργειας
   Οι καλλιεργητές που αδυνατούν να κάνουν αυτή τη συσκευασία θα μας ενημερώσουν έτσι ώστε να αναλάβουμε τη συσκευασία των σπόρων.
   Ζητάμε επίσης οι καλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι να φέρουν μαζί τους φωτογραφικό υλικό, για να το αναρτήσουν στα περίπτερά τους. Οι καλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι θα έχουν περίπτερα όπου θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους, τους σπόρους ή τα ζώα τους.
   Οι καλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι, ερχόμενοι στο χώρο της εκδήλωσης, θα προμηθευτούν από τη γραμματεία-αν δεν το έχουν προμηθευτεί-το ειδικό καρτελάκι με το όνομά τους για να συμμετάσχουν στις συναντήσεις των καλλιεργητών.


Δείτε επίσης:

Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Καλό Πάσχα!

Aιολικός σταθμός στα Βαρδούσια

NOΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
Άμφισσα 8/3/2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ.Πρωτ.: 39
ΤΗΛ.&FAX:2265072763
ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ.33100.

ΘΕΜΑ: Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση.
Ανακοινώνεται ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας, έχει περιέλθει αντίγραφο προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ Α.Β.Ε.Ε.΄΄ στη ... θέση ΄΄Γιδοβούνι΄΄ , των Δήμων Σπερχειάδας Νομού Φθιώτιδας και Βαρδουσίων Νομού Φωκίδας.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας να λάβει γνώση της παραπάνω απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων απευθυνόμενος στη Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος στην Άμφισσα (Νέο Νομαρχιακό Κατάστημα)-Τ.Κ.33100 - Τηλ.2265350584&580.
Γνωστοποιείται ότι η αρμόδια υπηρεσία είναι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ.& ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - Θεοδωράτου & Βέλλιου ΛΑΜΙΑ-Πληρ.κος Ι.Παπαγιαννόπουλος-Τηλ.2231043191.
Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ».
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1.Εφημερίδα «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ».
2.Δήμος Βαρδουσίων.
3.Δ/νση Πολεοδομίας ΚΠΕ Ν.Α.Φωκίδας.
Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν την εταιρεία ΄΄ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ Α.Β.Ε.Ε.΄΄.


Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝ.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ

Από το ιστολόγιο Κ.Δαβανέλος
 

Συνένοχη η Ελλάδα στον αφανισμό του τόνου

Μόνο με πάταξη της παράνομης αλιείας και πλήρη απαγόρευση της αλιείας τόνου με γρι γρι θα έχει ελπίδες ανάκαμψης ο πληθυσμός του ερυθρού τόνου λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Γιώργος Παξιμάδης από το WWF Ελλάς.

Από στοιχεία που εντόπισε ο ισπανός ανεξάρτητος ερευνητής κ. Ρομπέρτο Μιέλγκο Μπρεγκάτζι, ιδρυτής της εταιρείας ερευνών Αdvanced Τuna Ranching Τechnologies, προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν έχει δηλώσει χιλιάδες κιλά ερυθρού τόνου στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. «Συγκρίνοντας τις ποσότητες αλιευμάτων και εκτροφών που έχετε δηλώσει στη Διεύθυνση Αλιείας της Κομισιόν το 2008 με τις επίσημες εξαγωγές που αναφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εμπορίου προκύπτει μία εντυπωσιακή διαφορά της τάξεως των 636.700- 642.234 κιλών ερυθρού τόνου. Αυτές οι ποσότητες δεν δηλώθηκαν να έχουν πιαστεί ή να έχουν μεταφερθεί σε φάρμες εκτροφής. Πολλαπλασιάζοντας με περίπου 20 ευρώ το κιλό, μπορεί εύκολα κανείς να βρει το ύψος της φοροδιαφυγής», λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Ρομπέρτο Μιέλγκο Μπρεγκάτζι. Σημειώνεται δε πως το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αλιευμάτων για την Ελλάδα το 2008 ήταν συνολικά 477.460 κιλά, ενώ το 2009 ήταν 213.500 κιλά. «Δεν είναι δουλειά μου να απαντήσω αν η χώρα σας χρησιμοποιείται για ξέπλυμα ερυθρού τόνου. Πιστεύω ότι οι εισαγγελείς είναι πιο αρμόδιοι να αποφασίσουν αν πρόκειται για υπόθεση υπεραλίευσης ή ψευδών δηλώσεων εξαγωγών ή και τα δύο. Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι θα θέλουν να μάθουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», συμπληρώνει ο παγκοσμίως κορυφαίος ειδικός, που σε πρόσφατη έκθεσή του αποκαλύπτει ότι η αξία των υπεραλιευμάτων την τελευταία δεκαετία παγκοσμίως ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Χάρι Καρανίκα  στα ΝΕΑ