Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ . Στατιστικά στοιχεία.

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ .

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ . Μόνιμος Πληθυσμός. (8 Συνενούμενοι δήμοι) : 1) Αμφισσα 8.869 κάτοικοι, 2) Ιτέα 5.943,  3) Γαλαξείδι 2.600 , 4) Δελφοί 2.435, 5) Γραβιά 2.274, 6) Δεσφίνα 2.115, 7) Παρνασσός 1.193, 8) Καλλιέων 848 κάτοικοι. ( Σύνολο 26.992 κάτοικοι )

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ  Μόνιμος Πληθυσμός. (4 συνενούμενοι δήμοι) : 1) Ευπάλιο 4.850  κάτοικοι, 2) Λιδορίκι 2. 720 , Τολοφώνα 2. 523, 4) Βαρδούσια 781 κάτοικοι. ( Σύνολο 10.874 κάτοικοι )

Δεν υπάρχουν σχόλια: