Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Για μια Νέα Φιλοσοφία της Φύσης

Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις GUTENBERG, αναλύονται προβλήματα σχετικά με την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, την οικολογική συζήτηση και τις απαντήσεις της Φιλοσοφίας. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση της Ιστορίας της Φιλοσοφίας της Φύσης από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας, που στηρίζεται στη μελέτη των πηγών. Το δεύτερο μέρος, που είναι αφιερωμένο στη διεθνή οικολογική συζήτηση στον αιώνα μας, αναδεικνύει τα ιδεολογικά και κοινωνικά αίτια της περιβαλλοντικής κρίσης και καταθέτει προτάσεις για την υπέρβαση του ανθρωποκεντρικού κοσμοειδώλου από μια φυσιοκεντρική προσέγγιση των προβλημάτων, που προϋποθέτει μιαν επαναθεμελίωση της σχέσης της ανθρώπινης κοινωνίας με τη φύση. Το βιβλίο είναι ευανάγνωστο και χρήσιμο όχι μόνο για σπουδαστές και ειδικούς επιστήμονες αλλά και για κάθε πολίτη που θέλει να είναι ενημερωμένος και ενεργός.

Ο Ευθύμης Παπαδημητρίου είναι καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει δημοσιεύσει συγγράμματα Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Επιστημολογίας και πολλές μελέτες γύρω από τα ζητήματα της Φιλοσοφίας της Φύσης.

Περισσότερα: http://www.dardanosnet.gr/home/book-details.php?id=725

Δεν υπάρχουν σχόλια: