Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Πρόγραμμα τριήμερου σεμιναρίου B’ επιπέδου - «Κλιματικές αλλαγές


    Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.Πρόγραμμα
    τριήμερου σεμιναρίου
    B’ επιπέδου


Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε.
Άμφισσας


«Κλιματικές
αλλαγές & Περιβάλλον»


Άμφισσα
27, 28 & 29 Μαρτίου 2009


27
Μαρτίου 2009

17:00 – 17:45
Άφιξη στο κτίριο του
ΚΠΕ Άμφισσας , παραλαβή φακέλων, εγγραφές–
Καφές
17:45 – 18:05
Χαιρετισμοί –Εκπρόσωπος
ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΣΕΠΕΔ
18:05 – 18:15Σκοποί και στόχοι του
Δικτύου «Κλιματικές Αλλαγές»

Μαρκατσέλης
Ευάγγελος, Εκπρόσωπος του Δικτύου, Υπεύθυνος
ΚΠΕ Στυλίδας

18:15 – 18:45Παιχνίδι γνωριμίας

Επιμορφωτές
Καστανά Αθηνά , Κοτσάμπαση Παρασκευή
, Κωστοπούλου Μαρία - Μέλη ΠΟ του ΚΠΕ Άμφισσας

18:45 – 19:15

Ορθολογική διαχείριση
των υδάτινων πόρων στα πλαίσια της κλιματικής
αλλαγής-Επιπτώσεις στην κατανομή των
βροχοπτώσεων-Καινοτόμες δράσεις στα
πλαίσια προσαρμογής στις νέες συνθήκες

Τηνιακός Λεονάρδος,
Δρ Υδρογεωλογίας , Δ/ντής Υδάτων περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος , Μέλος ελληνικής επιτροπής
υδρογεωλογίας και διεθνούς ένωσης υδρογεωλογίας

19:15 – 19:45
Παλαιοκλίμα και Αστρονομία,
Λυριτζής Ιωάννης, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής
Αρχαιομετρίας Παν/μιου Αιγαίου.
19:45 – 20:00

Διάλλειμα – Καφές
20:00 – 20:30
Παλαιοκλιματικές μεταβολές
κατά την προϊστορική & ιστορική περίοδο

Μαριολάκος Ηλίας,Δρ
Γεωλογίας, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών

20:30 - 21:30 Στρογγυλό τραπέζι(Τηνιακός
Λεονάρδος, Λυριτζής Ιωάννης, Μαριολάκος
Ηλίας) - Αξιολόγηση
21:30Δείπνο


28
Μαρτίου 20099:00πμ – 13:30
Εργασία
πεδίου στον Εθνικό
Δρυμό Παρνασσού – Καφές -Σάντουιτς

Δημιουργία τριών
ομάδων εργασίας με θέματα : 1.Γεωμυθολογική
προσέγγιση της περιοχής του Παρνασσού
2. Δασικό Οικοσύστημα & κλίμα 3. Τα
καρστικά φαινόμενα & οι παγετώνες στον
Παρνασσό


Επιμορφωτές


Τηνιακός Λεονάρδος,
Δρ Υδρογεωλογίας


Μαριολάκος Ηλίας, Δρ
Γεωλογίας, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών


Τσαγγάρη Κων/να, Δασολόγος,
Δρ Κλιματολογίας


Κόττης Γεώργιος,
γεωπόνος M.s.περιβαλλοντολογίας( ΠΟ
ΚΠΕ Άμφισσας)Θεοχαρόπουλος
Μιχάλης, βιολόγος , Δς Οικολογίας (υπεύθυνος
ΚΠΕ Άμφισσας)

13:30 Γεύμα

Απόγευμα
17:45 – 18:00Άφιξη στο ΚΠΕ Άμφισσας–
Καφές
18:00 – 18:30Δάσος – Δασικές πυρκαγιές-
Επίδραση στο κλίμα

Τσαγγάρη Κων/να, Δασολόγος,
Δρ Κλιματολογίας

18:30 - 20:30 Παιδαγωγική Μεθοδολογία
στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την αειφόρο
ανάπτυξη, για την διερεύνηση των συμπεριφορών
στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής

Αλάμπεη Αργυρώ , Χημικός
M.s. Διδακτικής , Μεσογειακό γραφείο πληροφόρησηςΜαλωτίδη Βασιλική
, Χημικός M.s. Διδακτικής , Μεσογειακό
γραφείο πληροφόρησης


20:30 -
20:40
Διάλλειμα – Καφές
20:40 – 21:10Μια από τις συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής – “Οι ανθρωπογενείς
σεισμοί ”

Μανώλης Γλέζος , Συγγραφέας
– Αντιστασιακός

21:10 – 21:40Συζήτηση (Μανώλης Γλέζος,
Αλάμπεη Αργυρώ, Μαλωτίδη Βασιλική,
Τσαγγάρη Κων/να, Τηνιακός Λεονάρδος)


21:40Δείπνο
29
Μαρτίου 2009


9:00 – 9:15

Άφιξη στο ΚΠΕ – Καφές
9:15 – 9:45
Οι επιπτώσεις των κλιματικών
αλλαγών στην υγεία μας

Τσιάκος Θεόδωρος ,Δρ
Ιατρικής Πανεπιστημίου Βιέννης

9:45 - 10:15Ο ρόλος του αστικού
πρασίνου στη δημιουργία μιας βιώσιμης
πόλης

Χρονοπούλου Κατερίνα
,Καθηγήτρια Μετεωρολογίας, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

10:15-10:45Αίτια και συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής.

Χατζημπίρος Κίμων , Αναπληρωτής
καθηγητής Οικολογίας Μετσόβιου Πολυτεχνείου


10:45 -12:45
Εργασία πεδίου στην
Άμφισσα με θέμα «Πράσινη πόλη – Βιώσιμη
πόλη»

Επιμορφωτές


Χρονοπούλου Κατερίνα
,Καθηγήτρια Μετεωρολογίας, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών


Χατζημπίρος
Κίμων ,Αναπληρωτής καθηγητής Οικολογίας
Μετσόβιου Πολυτεχνείου


Κόττης Γεώργιος, γεωπόνος
M.s .Περιβαλλοντολογίας( ΠΟ ΚΠΕ Άμφισσας)Καστανά Αθηνά , Κοτσάμπαση
Παρασκευή , Κωστοπούλου Μαρία - Μέλη ΠΟ
του ΚΠΕ Άμφισσας

12:45 – 13:30
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της εργασίας πεδίου. Συμπεράσματα – Αξιολόγηση
του σεμιναρίου - Βεβαιώσεις- Λήξη

13:30 Γεύμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: