Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

Σχετικά με την προσφυγή της Οικολογικής Κίνησης Αντίκυρας κατά μονάδας στον Αγ. Νικόλαο.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

« Η ΑΡΤΕΜΙΣ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικράτειας, σας ενημερώνουμε ότι:
Η προσφυγή της Αρτέμιδας κατά της ακύρωσης της άδειας της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου ισχύος 412
MWe της ENDESA HELLAS στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, στον κόλπο της Αντίκυρας αναβλήθηκε λόγω αλλαγής εισηγητού και προσδιορίστηκε εκ νέου για την 10η Ιουνίου 2009.

Εν τω μεταξύ και ενώ άρχισαν οι εργασίες κατασκευής της παραπάνω μονάδας η « Αρτεμις » κατέθεσε και νέα αίτηση αναστολής εργασιών στο ΣτΕ προσκομίζοντας καινούργια στοιχεία και αναμένεται σύντομα η εκδίκασή της.


Η συλλογή υπογραφών συμπαράστασης συνεχίζεται. Το κείμενο θα βρείτε στην ετικέτα κορινθιακός ενώ ηλεκτρονικά υπογράφει κανείς και στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: