Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κ.Π.Ε.
Άμφισσας
Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.


Τριήμερο
σεμινάριο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

B’
επιπέδου


«Κλιματικές
αλλαγές & Περιβάλλον»

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Άμφισσα
27, 28 & 29 Μαρτίου 2009
Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: