Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

H βιολογική γεωργία, όταν γίνεται σωστά...


H βιολογική γεωργία, όταν γίνεται σωστά, μπορεί να έχει τις ίδιες ή και καλύτερες στρεμματικές αποδόσεις από ό,τι η συμβατική. Σίγουρα όμως έχει πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τους παραγωγούς και φυσικά μεγαλύτερο εισόδημα, ιδιαίτερα για τους Ελληνες παραγωγούς με τον μικρό κλήρο, ένα μειονέκτημα που μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα για τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις της Ελλάδας. Αν οι παραγωγοί μας δεν εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή και δεν εφαρμόσουν τεχνικές μειωμένων εισροών, αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και πολυκαλλιέργειας ή δεν συνεργαστούν μεταξύ τους από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των προϊόντων τους και δεν βοηθηθούν σημαντικά από τους αρμόδιους φορείς της χώρας, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ο αγροτικός τομέας της πατρίδας μας να βρεθεί και πάλι στην προ εκατονταετίας κατάσταση, με τους τσιφλικάδες τότε, εταιρείες σήμερα, ιδιοκτήτες των χωραφιών τους και τους αγρότες κολίγους στα ίδια τους τα κτήματα.


Περισσότερα http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_10/02/2009_1288104

Δεν υπάρχουν σχόλια: