Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Μια φορά κι έναν καιρό όταν η λέξη "ανακύκλωση" ήταν ακόμη άγνωστη...

... η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ξεκίνησε με ένα μικρό φορτηγό, το «Φορτηγό της Ανακύκλωσης» μαζεύοντας από σπίτια και γραφεία χαρτί και ανακύκλωση (1990-1994) για να αποδείξει ότι με κατάλληλη ενημέρωση κι οργάνωση και οι Έλληνες πολίτες θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην ανακύκλωση. Πάνω από 100.000 πολίτες πήραν μέρος στην ανακύκλωση και αποτέλεσαν μια καλή μαγιά για τα προγράμματα ανακύκλωσης που ακολούθησαν. Ένα πρόγραμμα με περιορισμένα μέσα και οικονομικές δυνατότητες συνέβαλλε σημαντικά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά και μεγαλύτερους.

Όλες οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έκτοτε ανέτρεψαν τον μύθο που επικρατούσε, ότι τάχα η ανακύκλωση είναι μόνο για τις κεντροευρωπαϊκές κοινωνίες. Πάνω από 80% των πολιτών δήλωνε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90 τη διάθεσή του να συμμετάσχει σε προγράμματα ανακύκλωσης. Τα πράγματα είχαν αντιστραφεί. Οι πολίτες ήθελαν αλλά οι αρχές (κεντρική και τοπικές) δεν μπορούσαν να οργανώσουν τις υποδομές ανακύκλωσης.

"Βασική επιλογή μας, την οποία στήριξαν με χιλιάδες υπογραφές στο πλαίσιο εκστρατειών που οργανώσαμε στα μέσα της δεκαετίας του '90, ήταν η απαίτηση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που θα έδινε ώθηση στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Ανταποκριθήκαμε θετικά στην πρό(σ)κληση του τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ να συμμετάσχουμε μαζί με άλλους φορείς στη διαμόρφωση της νέας νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. Καταθέσαμε αναλυτικά και με επιμονή τις προτάσεις μας, συμμετείχαμε στο διάλογο, αναγνωρίζουμε στο έργο που έγινε πολλά στοιχεία από τις θέσεις και τις ιδέες μας, κρατήσαμε δυνατή και δημιουργική την κριτική μας".

Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε, επιτέλους - μετά από 6 χρόνια - το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο νόμος 2939 για την "εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων". Λίγους, μόνο, μήνες μετά (τον Νοέμβριο 2001) ξεκίναγε η υλοποίηση από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ενός καινοτόμου σχεδίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Env. με τίτλο "Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα". Πολλοί αναρωτήθηκαν: εδώ δεν έχουμε επιλύσει άλλα πιο στοιχειώδη προβλήματα, ξεκινάτε πρόγραμμα ανακύκλωσης για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Κι όμως, η πράξη, δηλαδή η συμμετοχή των πολιτών, έδειξε ότι, εφόσον οι πολίτες ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν κατάλληλα, είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην αξιοποίηση και ανακύκλωση με περιβαλλοντικό τρόπο ακόμα και αποβλήτων (ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών) που φαντάζουν ως ...πολυτέλεια για τη χώρα μας. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει προχωρήσει ήδη σε συνεργασία με δήμους (π.χ. Ελευσίνα, Άνοιξη, Μελίσσια) εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης με θετικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο νέων πρωτοβουλιών που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2005 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης για προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, δεκάδες εκατοντάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί κι εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με δική τους πρωτοβουλία.

Περισσότερα http://ecorec.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=45

Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει την ανακύκλωση και στη χώρα μας:
- Μειώνεται η δυνατότητα απορρόφησης από τις βιομηχανίες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται από τα προγράμματα ανακύκλωσης, ιδιαίτερα αν η ποιότητα των υλικών αυτών δεν είναι υψηλή.
- Μειώνονται τα έσοδα των προγραμμάτων και Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης τα χρήματα που καταβάλλουν οι υπόχρεες βιομηχανίες (λόγω μείωσης των πωλήσεων τους) αλλά και τα έσοδα από την πώληση των συλλεχθέντων και διαχωρισθέντων υλικών.
- Μειώνεται η τιμή των ανακυκλώσιμων υλικών που καταβάλλεται από τις βιομηχανίες σε όσους συλλέγουν τα υλικά αυτά και έτσι κινδυνεύει η βιωσιμότητα των προγραμμάτων συλλογής μέσω των πολυάριθμων πλανόδιων συλλογέων ή και διαλογής των ανακυκλώσιμων. Πολλά προγράμματα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν λόγω της κρίσης στην αγορά, οπότε θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος που καταβάλλεται από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης διαφόρων ρευμάτων για να επιβιώσουν τα προγράμματα, την ίδια στιγμή που τα συνολικά έσοδα θα μειώνονται.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση στο χώρο της ανακύκλωσης:
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης προτείνει τα εξής:
 • Βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων (πολιτεία, συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, βιομηχανίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπρόσωποι ανακυκλωτών κ.α.) ώστε να συμφωνηθούν άμεσα ουσιαστικά και ρεαλιστικά μέτρα που θα μειώσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην αλυσίδα της ανακύκλωσης.
 • Βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγούνται στις βιομηχανίες. Αυτό μπορεί να προέλθει από τη βελτίωση:
 1. των προγραμμάτων συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών με μεγαλύτερη διαλογή στην πηγή,(πχ τοποθέτηση δεύτερου κάδου ανακύκλωσης μόνο για χαρτί, δίπλα στον υπάρχοντα μπλε κάδο που θα παραμείνει για τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας και ενός τρίτου κάδου για χωριστή συλλογή οργανικών υπολειμμάτων για κομποστοποίηση).
 2. της απόδοσης των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ώστε να παράγουν καλής ποιότητας και όχι υποβαθμισμένης ποιότητας υλικά – πρώτες ύλες για τη βιομηχανία
 • Επέκταση της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών στη χώρα με ολοκληρωμένη και συντονισμένη πολιτική που περιλαμβάνει την υιοθέτηση κανονισμών και κινήτρων για την χρήση των προϊόντων που προέρχονται από την ανακύκλωση στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, το ΥΠΕΧΩΔΕ πρέπει να υιοθετήσει ΑΜΕΣΑ προδιαγραφές για τη χρήση τρίματος χρησιμοποιημένων ελαστικών σε μείγμα ασφάλτου σε οδικά και άλλα έργα, ή προϊόντων από ανακύκλωση μπαζών σε οδικά και κατασκευές, ανακυκλωμένων προϊόντων στο δημόσιο μέσω ενός συστήματος “Πράσινων Προμηθειών".
Περισσότερα και ενδιαφέροντα για το θέμα θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ecorec.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=2ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ


Η ιστορία της ανακύκλωσης του χαρτιού στην Ελλάδα

compost.thumbnail.jpgΓια πρώτη φορά, γίνεται αναφορά σε ταφή απορριμμάτων στο χώμα και μάλιστα σε διαφορετικά επίπεδα, το 3000 π.Χ. στην Κνωσσό της Κρήτης. Το 400 π.Χ., στην Αθήνα δημιουργήθηκε η πρώτη δημοτική “χωματερή”.

Κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας, άρχισαν να εμφανίζονται οι ρακοσυλλέκτες, οι πρώτοι ανακυκλωτές, σε διάφορες περιοχές όπως στην Ήπειρο.

ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ)

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ:

 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ 17 ΔΕΝΤΡΑ
 • ΤΟ ΜΙΣΟ (50%) ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 • ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
 • ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 74%ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ 35% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
 • ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 5-ΠΛΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Πολλά ακόμα ενδιαφέροντα:http://www.shizas.gr/content/blogcategory/1/27/lang,el/

Δεν υπάρχουν σχόλια: