Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Σημαντική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ το περασμένο Σάββατο 31/1

O Σ.Π.Ο.Α.Κ είναι ένας σύνδεσμος, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη στο είδος του, που απαρτίζεται από αιρετά μέλη των τοπικών δήμων και κοινοτήτων των νομών που βρέχονται από τον Κορινθιακό κόλπο. Πρόκειται για μια διοικητική κίνηση για την προστασία του Κορινθιακού. Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων του Κορινθιακού "Αλκυών" όπου συμμετέχουν φορείς και κινήσεις πολιτών με αντικείμενο την προστασία του Κορινθιακού, διοργάνωσε το περασμένο καλοκαίρι το Πρώτο Περιβαλλοντικό Συνέδριο για τον Κορινθιακό,στην Κόρινθο,τα συμπεράσματα του οποίου μπορείτε να δείτε στην ετικέτα:ΣΠΟΑΚ. Στην συνάντηση στις 31/1 συμμετείχε και αντιπροσωπεία της "Αλκυώνης" που εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο, την ένταξη του Κορινθιακού σε προγράμματα παρακολούθησης καθώς και την κατάργηση της δωρεάν διάθεσης της πλαστικής σακούλας και στους 6 νομούς γύρω από τον Κορινθιακό.(δείτε το σχετικό αφιέρωμα στην ετικέτα :πλαστική σακούλα).

Πιστεύουμε ότι είναι καιρός να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες και περαιτέρω συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την ουσιαστική προστασία της θάλασσάς μας.Οι κάτοικοι της Φωκίδας και όλων των παράλιων του Κορινθιακού οφείλουμε και δικαιούμαστε να ενημερωνόμαστε για τις όποιες ενέργειες και αποφάσεις. Για το λόγο αυτό και με μεγάλη μας χαρά, δημοσιεύουμε το ακόλουθο δελτίο τύπου που αφορά την πρόσφατη συνεδρίαση του ΣΠΟΑΚ.


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπάκτου, πραγ-ματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. το περασμένο Σάββατο 31 Ια-νουαρίου 2009, με τη συμμετοχή του Προέδρου κ. Γιάννη Νταουσάνη (π. Δημάρχου Ναυπάκτου), του Αντιπροέδρου Δρ. Ανδρέα Θανασούλια (π. Αντιδημάρχου Αιγίου), Μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου, εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Οι-κολογικών Οργανώσεων «ΑΛΚΥΩΝ», κ.α.
Συμμετείχαν επίσης, Δήμαρχοι των Δήμων - Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. όπως οι κ.κ. Αλέξανδρος Πνευματικός (Δήμαρχος Κορίνθου), Δημήτρης Καλογερόπουλος (Δήμαρχος Συμπολιτείας), Δημήτρης Μυλωνάς (Δήμαρχος Αιγείρας), Νικόλαος Κουρτζής (Δήμαρχος Ευρωστίνης), Κωνσταντίνος Κοβάνης (Δήμαρχος Θίσβης) κ.α.
Η θεματολογία της ημερήσιας διάταξης ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, σημειώνο-ντας αμείωτο ενδιαφέρον και οι αποφάσεις που λήφθηκαν έχουν ως εξής:
1) Αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για την επίσκεψη κλιμα-κίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο εργοστάσιο «Αλουμίνιο της Ελλάδος» με σκοπό την ενημέρωσή του σχετικά με την εγκατάσταση δεύτερης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, ορίστηκε ρα-ντεβού στις 14/2, ενώ η ξενάγηση στους χώρους του εν λόγω εργοστασίου θα γίνει από τον κ. Δημήτρη Μπουφούνο (Τομεάρχη Ποιότητας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος της Αλου-μίνιον της Ελλάδος). Στη συνάντηση αυτή θα συμμετέχουν Βουλευτές Ν. Βοιωτίας, Δήμαρ-χοι και Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
2) Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ ο φάκελος ολοκληρωμένου προγράμματος «Life +» για τον Κορινθιακό Κόλπο, τον οποίο υπέβαλε ο Αρίωνας και προωθήθηκε στην Ευρω-παϊκή Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί από εμπειρογνώμονες για την τελική έγκρισή του. Η πορεία του παρακολουθείται στενά από τον κ. Ανδρέα Θανασούλια, Αντιπρόεδρο του Σ.Π.Ο.Α.Κ., ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος σε ευρωπαϊκά θέματα. Η χρηματική συμ-μετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο πρόγραμμα αυτό θα ανέλθει στα 50.000 € εντός τριετίας, αρχο-μένης από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
3) Κατόπιν πολλών ενεργειών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., ορίστηκε συνάντηση μεταξύ αντι-προσωπείας του Συνδέσμου και Βουλευτών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, με σκοπό να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Συνδέσμου να χαρακτηριστεί ο Κορινθιακός Κόλπος ως «Θαλάσσια Περιοχή Προστασίας από την Αλι-εία». Υπενθυμίζουμε ότι σχετικό αίτημα έχει υπογραφεί από τους Βουλευτές των 6 Νομών του Κορινθιακού Κόλπου.
4) Αποφασίστηκε η διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας στα Διόδια του Ρίου στις 10/4, σε συνεργασία με Δήμους – Μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και Νομαρχίες, για την άμεση έναρξη των εργασιών υλοποίησης του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών με προδια-γραφές της εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου. Ο Σύνδεσμος έχει εκδώσει σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο έχει επιδώσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την μη πληρωμή των διοδίων σ’ αυτόν τον δρόμο, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.
5) Στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασμού, αίτημα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. είναι η ένταξη όλων των παράκτιων περιοχών του Κορινθιακού Κόλπου για την αειφόρο ανάπτυξη του Τουρισμού του, όπως ακριβώς τόνισε ο κ. Ανδρέας Θανασούλιας στην εισήγησή του.
6) Σε ότι αφορά την εκπόνηση μελέτης προς ένταξη προγράμματος στο ΕΣΠΑ σχε-τικά με ανάλυση, αποτίμηση και παρακολούθηση της ορθολογικής ανάπτυξης του Κοριν-θιακού Κόλπου, το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Σπύρος Φράγκος (Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Δια-χείρισης Υδατικών Πόρων / Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ.), ο οποί-ος αναφερόμενος δήλωσε ότι, είναι απόλυτα ώριμες οι συνθήκες για να προχωρήσει ένα πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ και αποφασίστηκε να προετοιμαστεί σχετικός φάκελος έργου.
7) Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με δικό του περίπτερο στην Έκθεση Του-ρισμού «Τουριστικό Πανόραμα» που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7-10 Μαΐου, σε συνερ-γασία με όλους τους Δήμους – Μέλη του. Ωστόσο ολοκληρώνεται και ο Τουριστικός οδη-γός του Κορινθιακού Κόλπου, τον οποίο ο Αρίωνας έχει αναθέσει σε αρμόδιο γραφείο και θα διανέμεται στην εν λόγω έκθεση.
8) Αποφασίστηκε η μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά σημαντικής μελέτης με θέμα «Γενική μελέτη εξυγίανσης του Κορινθιακού Κόλπου από τα απόβλητα», η οποία εκπονήθηκε στις Βρυξέλλες από Έλληνες και Βέλγους επιστήμονες και θα αποτελέσει χρή-σιμο εργαλείο για δράσεις του Συνδέσμου.
9) Αποφασίστηκε η επικαιροποίηση της παραπάνω μελέτης, προς ένταξή της στο Δ´ ΚΠΣ.
10) Εγκρίθηκε η παραλαβή της περιβαλλοντικής μελέτης για την κατασκευή και λει-τουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών στην περιοχή του κόλπου Αντίκυρας στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού Κόλπου, την εκπόνηση της οποίας ο Αρίωνας είχε αναθέσει σε ομά-δα επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Διονύσιο Μάρ-γαρη (Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών).
11) Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg IVC με θέμα “ForEUBioWood Project” της Provincia di Teramo της Κεντρικής Ιταλίας (επικεφαλής του προγρ/τος) το οποίο εισηγήθηκε ο κ. Ανδρέας Θανασούλιας. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, αντικείμενο του οποίου είναι εξοικονόμηση ενέργειας από βιομά-ζα και στο οποίο συμμετέχουν 12 χώρες. Παράλληλα ένα ακόμα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο αποφασίστηκε να μετάσχει ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. είναι το Πρόγραμμα MED, αντικείμενο του οποίου είναι η «Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη». Επικεφαλής του προγράμ-ματος είναι φορείς των Περιφερειών Γαλλίας και Ιταλίας.
12) Επί του θέματος των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, εισηγητής υπήρξε ο κ. Αλέξανδρος Πνευματικός (Δήμαρχος Κορινθίων), ο οποίος τόνισε πόσο σημαντικό είναι να περιέλθει στα χέρια των Δήμων ο έλεγχος των λιμανιών. Επ’ αυτού ζήτησε τη στήριξη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ο οποίος και απεφάσισε να στηρίξει το αίτημα αυτό.
13) Αποφασίστηκε, προκειμένου ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. να λειτουργήσει εύρυθμα ότι, είναι ανάγκη να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό για τη διοικητική εργασία του.
Τέλος, εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, προκειμέ-νου να συμπαρασταθεί στον αγώνα του Δήμου Θίσβης για την διαφύλαξη του αρχαιολογι-κού του χώρου από τη ΒΙ.ΠΕ Θίσβης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: