Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010


Ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας

Στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη θαλάσσια στρατηγικήΟι στόχοι πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 2020
Οι στόχοι πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 2020   (Φωτογραφία:  Ευρωκίνηση )
  • 0
Αθήνα
Νομοσχέδιο που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία για τη διατήρηση ή αποκατάσταση ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο από την υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη..

Η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, στενά συνυφασμένη με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής, με στόχο την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σε αρμονία με ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον.

Συγκεκριμένες δράσεις απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται για το έτος 2020:

  • Έως το 2012, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί: η αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών, ο προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασής τους και ο καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών.
  • Έως το 2013, θα πρέπει να έχουν οριοθετηθεί οι προστατευόμενες περιοχές για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού και αντιπροσωπευτικού δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.
  • Έως το 2014, θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί τα προγράμματα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων τους.
  • Έως το 2015, τέλος, θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί προγράμματα μέτρων για την εξασφάλιση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων μέχρι το έτος 2020. Η ενεργοποίηση των μέτρων πρέπει να γίνει το αργότερο το 2016.
Πάντως οι θαλάσσιες στρατηγικές των κρατών-μελών οφείλουν να επικαιροποιούνταιανά εξαετία και πρέπει να είναι ευέλικτες σε τυχόν αλλαγές των δεδομένων και σε νέες εκτιμήσεις.

Ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Για την εφαρμογή του νέου νόμου προβλέπονται δύο όργανα: Η Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής, με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών, και το Εθνικό Συμβούλιο Θαλάσσιας Στρατηγικής, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: