Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010


ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Ανακοίνωση του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΣΥΝ
Ø  Να εφαρμοστεί η Συνταγματική προστασία όλων των δασικών οικοσυστημάτων

Πρόσφατα υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με τη θέσπιση του Ορισμού του δάσους που εκκρεμεί από το Φεβρουάριο του 2010, μετά την ψήφιση του Νόμου 3818/2010.
Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο των κυβερνητικών σχεδιασμών είναι άκρως ανησυχητικές, κυρίως για την τύχη των χορτολιβαδικών (19,4 εκ. στρέμματα) και των φρυγανοτόπων (4,8 εκ. στρέμματα), οι οποίες μάλλον δεν συμπεριλαμβάνονται στα Δασικά οικοσυστήματα, άρα και στην προστασία της Δασικής νομοθεσίας. Αυτές οι εκτάσεις είναι το 19% της συνολικής έκτασης της χώρας.
Η συμπερίληψη  των χορτολιβαδικών εκτάσεων και των φρυγανότοπων στις εκτάσεις που υπάγονται στην  Δασική νομοθεσία θα έχει τις παρακάτω θετικές επιπτώσεις :
·                Θα προστατευτούν όλες οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όπως ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή τα δασικά οικοσυστήματα, που περιλαμβάνουν τα δάση, τις δασικές εκτάσεις τις Χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις «άγονες» εκτάσεις, τις βραχώδεις εκτάσεις που αποτελούν στοιχεία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και ισχύει επί αυτών το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου. Η κλιματική αλλαγή και η ερημοποίηση δεν επιτρέπουν άλλα πολιτικά παιχνίδια και ρουσφέτια σε βάρος των δασών.
·                Θα προστατευτεί άμεσα η δημόσια περιουσία, είτε ως ιδιοκτησία του Ελληνικού κράτους, είτε ως χαρακτήρας των εκτάσεων που δεν θα μπορεί να αλλάξει.
·                Θα συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών αφού με τον ορισμό του Ν. 998/79 έγιναν οι κτηματικοί χάρτες του Ν. 248/76, οι δασικοί χάρτες όλων των προγραμμάτων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, εκτός των ήδη καταρτιζόμενων, που μπορούν με γρήγορες διαδικασίες να διορθωθούν. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθούν προβλήματα με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικά δικαστήρια, αλλά και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
·                Θα υπάρξει ευτυχής κατάληξη στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας (που έχει κάνει σχετικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) σχετικά με τον ορισμό του δάσους, αφού ο προτεινόμενος ορισμός θα είναι σύμφωνος (πάρα πολύ κοντά) και με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·                Θα προστατευτούν όλα τα εδάφη από τις απειλές της εξαφάνισης φυτικών και ζωϊκών ειδών, με άμεσα θετικά αποτελέσματα στην διατήρηση της Βιοποικιλότητας, αφού σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός ενδημικών και κινδυνευόντων ειδών.
Υπενθυμίζουμε ότι η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόσφατα συγκεκριμένη πρόταση Ορισμού του δάσους που διασφαλίζει τα Δασικά οικοσυστήματα, όπως τα περιγράφει το Σύνταγμα αλλά και την Δημόσια περιουσία (περισσότερες πληροφορίες: http://oikosyn.wordpress.com/2010/01/24/η-πρόταση-του-συριζα-για-τον-ορισμό-του/) .
               ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ      22/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: