Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Το νερό ως κοινωνικό αγαθό


Ολοκληρώθηκε, χθες, στη Λαμία, το 21ο συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ   (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων) με θέμα το ΝΕΡΟ.


"Η Οδηγία Πλαίσιο για το νερό 2000/60,αν και έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία από το 2003,δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστή. Το 2009 αποτελεί σημαντική προθεσμία και θα πρέπει να συνταχθούν και να δημοσιοποιηθούν μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις τα ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού.

Θα πρέπει να καταδεικνύεται με ποιο τρόπο θα αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού και των πιέσεων που υφίστανται τα αποθέματά του σε όλη την Ευρώπη εξαιτίας της αύξησης του νερού καλής ποιότητας.

Ο βασικός στόχος της οδηγίας Πλαίσιο είναι μια επίτευξη μέχρι το 2015 καλής κατάστασης για τα επιφανειακά (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και παράκτια)και τα υπόγεια νερά, η βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για τις διάφορες παραγωγικές χρήσεις αλλά και για τα οικοσυστήματα". (Από την ομιλία της κας Μαργαρίτας Καραβασίλη στο συνέδριο) 

Θυμίζουμε οτι η κα Καραβασίλη, ως τότε γενική επιθεωρήτρια περιβάλλοντος, εκδιώχθηκε το 2005 για τον τρόπο που αντιμετώπισε  θέματα όπως αυτό του Ασωπού. Προσελήφθη ως ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νεοσύστατο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: