Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
09.11.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 09/11/2009 στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Λαμίας έγινε συνάντηση της Βουλευτή Φωκίδας Αφροδίτης Παπαθανάση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Στη συνάντηση , αυτή συμμετείχαν και οι Βουλευτές Ευρυτανίας , Ηλίας Καρανίκας και Φθιώτιδας Χρήστος Σταικούρας και Αθανάσιος Γιαννόπουλος.


Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. κ. Σταύρο Καρκάνη σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο του Τ.Ε.Ι. και των βασικών οικονομικών μεγεθών του. Επίσης τέθηκαν ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της έρευνας , την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών, τον αριθμό των εισακτέων σε σχέση και με τη διαδικασία των μετεγραφών , την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των τμημάτων.

Η Βουλευτής Φωκίδας Αφροδίτη Κ. Παπαθανάση έθεσε στο τραπέζι τα ζητήματα των προτεραιοτήτων και του στρατηγικού σχεδιασμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας απέναντι στα Περιφερειακά Τμήματα Άμφισσας & Καρπενησίου . Ειδικά αναφέρθηκε στο ότι «πολιτικά και τεχνοκρατικά ορθό είναι το Τμήμα και τα Παραρτήματα να λειτουργούν με ταυτόσημες ταχύτητες ανάπτυξης. Το Δ.Σ. οφείλει να στηρίξει τα Περιφερειακά Τμήματα κύρια σε θέματα που αφορούν 1ον το Ανθρώπινο Δυναμικό , και 2ον την Κτιριακή Υποδομή του ΤΕΙ Άμφισσας». Η Βουλευτής Φωκίδας ζήτησε επίσης από το Δ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας την από κοινού συνάντηση τους με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας με την ανωτέρω συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: