Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
06.11.2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το έργο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ

Ήδη , εδώ και μήνες επισημαίναμε και τονίζαμε και από τον προς όλες τις κατευθύνσεις ότι χρειάζεται επιτόπιος έλεγχος και άμεση παρέμβαση στη διαδικασία εξέλιξης και κατασκευής του εγγειοβελτιωτικού έργου στη πεδιάδα του Μόρνου . Επίσης επισημαίναμε και τονίζαμε την σημαντική καθυστέρηση , είτε λόγω ουσιαστικών , είτε λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών στην καταβολή της ηρτιμένης εσοδείας των παραγωγών.

Στο έργο , τόσο στο τεχνικό κομμάτι , όσο και στη διαδικασία των αποζημιώσεων , είναι προφανές ότι έχει χαθεί χρόνος . Σήμερα , οφείλουμε να βάλουμε στο τραπέζι όλα τα δεδομένα , να συντονίσουμε πολιτικές κινήσεις και κινήσεις των εμπλεκομένων υπηρεσιών και αρχών και να αποδώσουμε στην περιοχή το συντομότερο δυνατό ποιοτικό έργο.Επιλέξαμε , να ενημερώσουμε αναλυτικά τους παραγωγούς για την κατάσταση του έργου και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Η ανάλυση αυτή οφείλει να δεσμεύσει όλους εμάς απέναντι στους παραγωγούς της περιοχής.Στις 16/10/2009 η Βουλευτής Ν. Φωκίδας Αφροδίτης Παπαθανάση επισκέφτηκε την Δ/νση Κατασκευών Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ζήτησε ολοκληρωμένη ενημέρωση για την εξέλιξη κατασκευής του έργου.


Στις 06/11/2009 στην Δ/νση Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή :της Βουλευτή Ν. Φωκίδας Αφροδίτης Παπαθανάση, του Νομάρχη Ν. Φωκίδας Νικολάου Φουσέκη, του Δημάρχου Ευπαλίου , κ. Παγώνη , του Προέδρου του Τοπικού Διαμερίσματος Μανάγουλης , κ. Β. Κλημογιάννη , του Προϊσταμένου της Δ/νσης Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρου Αναστόπουλου και των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου , κ. Καρασαχινίδη και κ. Μπαιρακτάρη, του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν. Α. Φωκίδας κ. Ι. Καίλη και των κ. Ν. Σιδηρόπουλου από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Η. Δημητρέλου από το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α.Φωκίδας και των μετόχων και πολιτικών μηχανικών της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.Στη συνάντηση εργασίας συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα :

Καταγγελίες και επισημάνσεις προς την κατασκευάστρια εταιρεία σχετικά με κακοτεχνίες στο έργο (δίκτυο άρδευσης , τάφροι, τεχνικά έργα , οδικοί άξονες)
Εργασίες - χρόνος εργασιών και υποχρέωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών ,
Χρόνος παράδοσης του έργου – πιστοποίηση ποιοτικού ελέγχου , ηλεκτρομηχανολογικά έργου ,
Έλεγχος για την προστασία των οικισμών από πλημμύρες ,
Τάφρος Τ3
Εκτίμηση κόστους έργου – χρηματοδοτικοί πόροι.
Έργο εξομάλυνσης εδαφών – ποιότητα εδαφών, λοιπά παράλληλα έργα,
Ηρτιμένη εσοδεία έτους 2008 ,
Έργο αναδασμού ,
Χρονοδιάγραμμα, εκτίμηση κόστους έργου και χρηματοδοτικοί πόροι.Από την συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα :

Υπάρχουν σαφώς προβλήματα στην ποιότητα κατασκευής του έργου , τα οποία οι αρμόδιες αρχές όφειλαν να έχουν δει και αντιμετωπίσει σε προγενέστερο χρόνο.
Το διάστημα από 09/11-έως 11/11 κλιμάκιο από το Υπ. Γεωργίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας θα προβούν σε επιτόπια αυτοψία του έργου.
Αυτοψία θα πραγματοποιηθεί και στην περιοχή κατάληξης της τάφρου Τ3 – όπου θα εκτιμηθούν και τα ζητήματα ειδικών λύσεων για τους καλοκαιρινούς μήνες , πιθανής δυνατότητας διοχέτευσης σε παλιό αγωγό και κατασκευής ιρλανδικού.
Η κατασκευάστρια εταιρεία , υποχρεούται και λόγω σύμβασης , στην ανακατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού όπου υπάρχουν κακοτεχνίες ,πριν την λήξη της σύμβασης της , ενώ έχει και υποχρέωση πλέον εργασιών σε πιθανά προβλήματα 15 μήνες μετά την παράδοση του έργου .
Η Δ/νση Κατασκευών Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να εκτιμήσει το τεχνικό έργο και το οικονομικό κόστος του έργου που δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2009 και να προτείνει α. είτε την συνέχιση του έργου ως «έργο γέφυρα» στο ΕΣΠΑ ή β. την συνέχιση των λοιπών εργασιών (εναπομείναντα έργα πολιτικού μηχανικού , παράλληλα έργα –εξομάλυνση και ποιότητα καλλιεργουμένων εδαφών- προσβάσεις στα αγροκτήματα - ηρτιμένη εσοδεία – και έργο αναδασμού) ως νέο έργο στο ΕΣΠΑ.
Σχετικά με την ηρτιμένη εσοδεία του 2008 , που ακόμη δεν έχει καταβληθεί στους αγρότες της περιοχής , η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα καταθέσει άμεσα τροποποίηση τεχνικού δελτίου του έργου στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί τη στιγμή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την πληρωμή του συνόλου των παραγωγών. Η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί για τους παραγωγούς των Μαλαμάτων και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την ολοκλήρωση των πινάκων για τους παραγωγούς της Μανάγουλης.
Σχετικά με το έργο του Αναδασμού : Θα τοποθετηθεί επιβλέπων μηχανικός από τη η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας και θα γίνει η μελέτη εφαρμογής σε συνεργασία της Ν.Α. Φωκίδας και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία ενστάσεων - ανάρτησης του κτηματολογίου . Σημαντικό, ουσιαστικό θέμα που πρέπει να μελετηθεί και αντιμετωπισθεί φορά την κατηγοριοποίηση των εδαφών και την αποτίμηση των επικείμενων των εδαφών.Θα παρακολουθούμε συστηματικά το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου σε κάθε στάδιο και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: