Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Κριτική στο Σχέδιο Νόμου για τις ΑΠΕ.

Αναδημοσιεύουμε αποσπάσματα απο κείμενο της Θεματικής "Πόλη, Περιβάλλον, Οικολογία" του ΣΥΡΙΖΑ, που δημοσιεύτηκε στην ΑΥΓΗ της κυριακής 24/1/10, με θέμα την κριτικές παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για τις  ΑΠΕ.

"Η κλιματική αλλαγή και οι ΑΠΕ ως ευκαιρία για κέρδη ;

Το σχέδιο νόμου με τίτλο "επιτάχυνση της ανάπτυξης των Αμνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής" που δόθηκε για διαβούλευση μέχρι τις 15/1/10 :
. Προωθεί τις μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ, ιδιαίτερα αιολικών και φωτοβολταϊκών, για τις οποίες εκδηλώνεται ιδιωτικό ενδιαφέρον, πέρα απο οποιονδήποτε σχεδιασμό. Η αγορά θα είναι ο ρυθμιστής.
. Υιοθετώντας έναν έωλο εθνικό στόχο, του 20% της συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, και χωρίς να προσδιορίζει και να ποσοτικοποιεί συγκεκριμένους στόχους  σε σχέση με τη ζήτηση και την εξοικονόμηση ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα και την ενεργειακή απόδοση, ισοπεδώνει όλα τα κριτήρια  προστασίας του περιβάλλοντος και των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών.
. Παρακάμπτοντας κάθε υπάρχοντα εγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό, παραδίδει στους επενδυτές δημόσιες εκτάσεις, δάση, κορυφογραμμές και προστατευόμενες περιοχές, υπερβαίνοντας περιορισμούς και ασυμβατότητες χρήσεων γής.
. Με προκάλυμμα την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, επιτρέποντας στους επενδυτές να επιλέξουν τον χώρο και το μέγεθος της εγκατάστασης  και δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα τόσο τον κοινωνικό έλεγχο (τοπικές κοινωνίες, φορείς, κινήσεις πολιτών) όσο και την παρέμβαση των δικαστηρίων.
. Αποσυνδέει τα συνοδευτικά έργα (υποσταθμοί, σύνδεση, οδοποιία) απο την άδεια εγκατάστασης , παρέχοντας πλήρη ελευθερία στους επενδυτές για παρεμβάσεις με μείζονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες.
. Δεν ενθαρρύνει την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο εγκαταστάσεις ΑΠΕ μικρής κλίμακας.
. Εισάγει στις ΑΠΕ μεγάλες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις με μεγάλα φράγματα, με αποδεδειγμένα τεράστιες επιπτώσεις για τα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες.............

. Απαιτείται...η κατάρτιση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού...για την εξοικονόμηση της ενέργειας, την αύξηση της ενργειακής απόδοσης, τον δραστικό περιορισμό της ζήτησης , για αντίστροφή του ενεργειακού ισοζυγίου υπερ των ΑΠΕ, με καθαρή μείωση της παραγωγής απο ορυκτά καύσιμα και απτά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
. Προυπόθεση επίσης αποτελεί ο αξιόπιστος χωροταξικός σχεδιασμός των ΑΠΕ με σεβασμό στην φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων και στην αισθητική του τοπίου.
. Προκειμένου οι ΑΠΕ να συμβάλλουν  στην τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, απαιτείται  ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, των τοπικών κοινωνιών, των κινημάτων πολιτών και των εργαζομένων.............
. Προτείνουμε κίνητρα για την ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής και συντήρησης συστημάτωνΑΠΕ που σήμερα είναι εξολοκλήρου εισαγόμενα.
. Προτείνουμε έρευνα και ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών ΑΠΕ ανάπυξη τεχνολογιών αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ηλιακά και αιολικά συστήματα."

Δεν υπάρχουν σχόλια: