Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ελλάδα !

Μετά απο καθυστέρηση χρόνων και απουσία περιβαλλοντικής πολιτικής, ακόμη και σχετικού υπουργείου περιβάλλοντος, σήμερα με την υπερδραστήρια νέα υπουργό "Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" φτάσαμε στο άλλο άκρο, δηλαδή στην επιτάχυνση   της διαδικασίας ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με ένα νομοσχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής !

Με την καινοφανή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης των νομοσχεδίων έχει αναπτυχθεί ένας πλούσιος διάλογος και έχουν κατατεθεί μια σειρά απο προτάσεις για κάποια σημεία του νομοσχεδίου που κατά τους καλόπιστους κριτές αντί να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και την βιοποικιλλότητα καταλήγουν να το απειλούν !

Βασικά διατυπώνεται η ανησυχία ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών ενάπτυξης των ΑΠΕ , ο τρόπος αδειοδότησης και χωροθέτησης τους, σχεδόν παντού, διευκολύνει μάλλον τις μεγάλες επενδύσεις και είναι είς βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το σχετικό μομοσχέδιο δεν είναι καινούργιο, αυτόνομο και λειτουργικό αλλά βασίζεται σε επαναδιατυπώσεις, τροποποιήσεις παλαιότερων νομοθετημέτων με αποτέλεσμα να αφήνει σημεία αόριστίας  και εκκρεμότητες σχετικά με κρίσιμα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και διείσδυση των ΑΠΕ σε πολλά ευαίσθητα σημεία της χώρας μας.

Βασικό αιτούμενο είναι η χωροθέτηση της εγκατάστασης των ΑΠΕ να απεμπλακεί απο τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και να γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και ύστερα απο γνωμοδότηση απο εξειδικευμένα ιδρύματα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) με γνώμονα  περιβαλλοντικά και όχι οικονομικά κριτήρια.

Με το μομοσχέδιο επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ ακόμη και σε γή αγροτικής υψηλής παραγωγικότητας, πρόταση που θα έχει ως συνέπεια την εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής και την εκχώρηση/υπενοικίασή της σε στυγνά οικονομικά συμφέροντα παραγωγής και πώλησης ενέργειας..

Πολλή αρνητική κρίνεται επίσης η άρση της απαγόρευσης εγκατάστασης ΑΠΕ σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, που θα έχει ως συνέπεια την αποψίλωση και επιβάρυνση δασικών εκτάσεων και κορυφογραμμών για τις ανάγκες εγκατάστασεις των ΑΠΕ και μεταφοράς της ενέργειας δεκάδες χιλιόμετρα μακρυά...

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα όμως υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί, στην εθνική  μας κλίμακα, με προσεκτικότερο τρόπο που να σέβεται τα οικοσυστήματα και της ευαίσθητες ζώνες προστασίας, την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό παραδοσιακών κοινοτήτων, που απειλούνται απο την αλόγιστη και υπερμεγέθη κατασκευή αιολικών πάρκων, όπου  συμφέρει τους μεγαλοεπενδυτές..

Η εικόνα που δίνεται είναι οτι χωρίς να γνωρίζουμε καλά καλά τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, σημερινές και αυριανές, χωρίς καμια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και ενθάρρυνσης των πολιτών και των κοινοτήτων να γίνουν ενεργειακά ανεξάρτητοι και αυτόνομοι προχωράμε σε ενίσχυση της "Πράσινης επιχειρηματικότητας" μεγάλης κλίμακας, που θα είναι σε βάρος της πραγματικά βιώσιμης και αξιοβίωτης ανάπτυξης, που είναι και το τελικό αιτούμενο απο μια δημοκρατική κυβέρνηση που θάπρεπε να ενδιαφερεται για το γενικό καλό, το δημόσιο συμφέρον και όχι για το συμφερον μεγαλοεπιχειρηματιών που έχουν μια μόνη αξία , το κέρδος και δεν τους απασχολεί ούτε το μέλλον της ελληνικής φύσης , της βιοποικιλλότητας ή η ζωή των μελλοντικών γενεών..

Δεν υπάρχουν σχόλια: