Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Επιστολή της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού προς τον Νομάρχη Φωκίδας, για το θέμα του αγκυροβόλιου πλοίων σε Ιτέα και Γαλαξείδι

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ "Η ΑΛΚΥΩΝ"

ΑΙΓΙΟ 16/04/2009

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
- ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ

Τ.θ. 34 ΑΙΓΙΟ 25100 - e-mail : info@alcyon.gr

Κ. Νομάρχη,

Γνωρίζουμε ότι πλοιοκτήτριες εταιρείες έχουν υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας παραχώρησης αγκυροβολίων για πλοία τους που δεν έχουν ναύλους λόγω της οικονομικής κρίσης, σε όρμους Ιτέας και Γαλαξιδίου .

Επίσης έχουμε φωτοαντίγραφο δικού σας εγγράφου προς τους Δήμους Ιτέας και Γαλαξιδίου με θέμα ‘ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ¨ αρ. πρωτ. 78 4/3/2009 .

Ο Κορινθιακός κόλπος όπως και σεις ο ίδιος γνωρίζετε, είναι μια κλειστή θάλασσα και τα νερά της ανανεώνονται μόνο από τα στενά του Ρίου - Αντιρίου. Είναι δηλ. μια Μεσόγειος μέσα στην Μεσόγειο θάλασσα.

Η επί σαράντα και πλέον έτη εναπόθεση της κόκκινης ιλύος στον βυθό του Κορινθιακού κόλπου, η αυξητική τάση ρύπανσης των νερών από βιομηχανικές δραστηριότητες και αστικά απόβλητα και η ρύπανση που προκαλείται από την διέλευση όλο και περισσότερων πλοίων, έχουν φθάσει την ποιότητα του οικοσυστήματος του κόλπου σε οριακό σημείο, πιθανά μη αναστρέψιμο.

Η επί πλέον επιβάρυνση από τα αγκυροβόλια των πλοίων θα αποτελέσει τη χαριστική βολή γι’ αυτούς τους όρμους αλλά και μια καθοριστική για το μέλλον του Κορινθιακού επιβάρυνση.

Οι συνέπειες από τα αγκυροβόλια των δεκαετιών του ’70 και του ’80 είναι ακόμη εμφανείς, και η επανάληψη τους ξυπνά εφιάλτες του παρελθόντος .

Το βραχυπρόθεσμο και, κυρίως, το μακροπρόθεσμο συμφέρον των ενός εκατομμυρίου (1.000.000 ) και πλέον κατοίκων του κόλπου είναι αυτό που πρέπει να καθορίζει πάντα τις πολιτικές αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, πολύ δε περισσότερο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η Ομοσπονδία μας , που αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο δεκάδων φορέων του Κορινθιακού Κόλπου με νομική υπόσταση, σας εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της στην προοπτική λειτουργίας αγκυροβολίων για πλοία στους όρμους της Ιτέας και του Γαλαξειδίου, αλλά και όλου του κόλπου.

Ο Κορινθιακός Κόλπος πρέπει να αποκτήσει βιώσιμη ανάπτυξη , μέσα από την προστασία του εδώ και τώρα. Η Ομοσπονδία μας, σε συνεργασία με τα δέκαδες μέλη της - σωματεία, συλλόγους, κινήσεις πολιτών- αγωνίζεται με σκοπό:

1. Να εφαρμοστεί η « ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» που εκπονήθηκε το 1995 από το ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος ENVIREC (εσωκλείουμε CD).

2. Να δημιουργηθούν περιοχές προστασίας στον Κόλπο τόσο για τα ευαίσθητα οικοσυστήματά του όσο και για την αναπαραγωγή των αλιευμάτων.

3. Να προωθηθούν δυναμικά τα δίκτυα επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε όλο το μήκος των Ακτών (βιολογικοί καθαρισμοί).

4. Να σταματήσει άμεσα η εναπόθεση της κόκκινης ιλύος στην θάλασσα και να γίνει με ορθολογικό τρόπο η διαχείρισή της στην στεριά.

Κ. Νομάρχη,

ευελπιστούμε στην ορθότητα των αποφάσεων του Νομαρχικού σας Συμβουλίου,λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα θέτουμε στην επιστολή μας.

Αναμένουμε εγγράφως τις αποφάσεις σας .


Με Τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: