Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Περιβαλλοντικό έργο και η εκτροπή του Αχελλώου...?

Για να απαντηθεί αξιόπιστα το ερώτημα αν το έργο της εκτροπής του Αχελώου, με τη μορφή που υλοποιείται σήμερα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικό, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι νέες μετεωρολογικές και υδρολογικές παράμετροι στην περιοχή του έργου εκτροπής. Κι αυτό απαιτείται γιατί οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί για το έργο έχουν ήδη ξεπεραστεί, μια και αναφέρονται σε δεδομένα της προηγούμενης εικοσαετίας.

Μια ενδιαφέρουσα άποψη και μια ιδέα για το πως αντιμετωπίζονται οι φυσικοί πόροι και εκτός συνόρων Φωκίδας...Ολόκληρο το άρθρο εδώ


Σχετικές με το θέμα του Αχελλώου είναι οι ακόλουθες διευθύνσεις:
http://aheloos.blogspot.com/2009/04/blog-post.html

"Φάρσα" για τον Αχελώο


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: