Τρίτη, 5 Μαΐου 2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘΕΜΑ: Δημοπρατείται η μελέτη για την αποκατάσταση παλαιών μεταλλείων και λατομείων της Φωκίδας.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας με σκοπό την περιβαλλοντική αλλά και αισθητική αποκατάσταση περιοχών της Φωκίδας προχωρά στη δημοπράτηση του έργου «Μελέτη αποκαταστάσεων, διαμορφώσεων και νέων χρήσεων, παλαιών μεταλλευτικών και άλλων μη αποκατεστημένων χώρων στο νομό Φωκίδας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών, λατομικών και λοιπών χώρων για τους οποίους δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ανάληψης εργασιών και δράσεων αποκατάστασης από τρίτους. Ειδικότερα προβλέπεται η μορφολογική και βλαστητική αποκατάσταση των χώρων καθώς και η τεχνητή παλαίωση των πρανών.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 288.432 ευρώ και οι πιστώσεις προέρχονται από τους Κ.Α.Π. 2009 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας.

Ως ημερομηνία δημοπράτησης έχει καθοριστεί η 18η Ιουνίου 2009 ενώ το έργο έχει συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης 12 μήνες.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: