Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Περιβάλλον και θέσεις εργασίας.

Σε συνέντευξη τύπου, που δόθηκε στα Γραφεία της Greenpeace, στην Αθήνα, στις 7 Μαϊου, παρουσιάστηκε ειδική έκθεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, για το μέλλον της «Πράσινης απασχόλησης» στην Ελλάδα και διεθνώς. Την έκθεση παρουσίασε ο σύμβουλος της οργάνωσης σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Στέλιος Ψωμάς που ανέπτυξε τις τεκμηριωμένες εκτιμήσεις της σχετικής έρευνας για το μέλλον της «πράσινης απασχόλησης» στην Ελλάδα.
Με τον όρο «πράσινη ανάπτυξη» εννοούνται όλες οι δραστηριότητες στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Πράσινες θέσεις εργασίας θεωρούνται όσες προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλλότητα, συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, που μειώνουν την κατανάλωση νερού, που οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και περιορίζουν την παραγωγή αποβλήτων και ρύπων. Η πράσινη ανάπτυξη αναμένεται να αποφέρει 250.000- 400.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα μέχρι το 2020, στους τομέις της ενέργειας, των κατασκευών, της ανακύκλωσης και της βιολογικής γεωργίας. Εκτός απο τις θέσεις πλήρους απασχόλησης στους παραπάνω τομείς αναμένεται η δημιουργία έμμεσων θέσεων εργασίας και σε άλλους τομείς της οικονομίας λόγω της αναμενόμενης τόνωσης της κατανάλωσης.
Κατά τους ερευνητές η πράσινη ανάπτυξη θεωρείται ως μια ασφαλιστική δικλείδα στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας που απειλούνται και στη δημιουργία νέων θέσεων για το ξεπέρασμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Οσοι επικαλούνται την απασχόληση για δικαιολογία της συνέχισης παραδοσιακών τρόπων εργασίας που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον καλό θα ήταν να φροντίσουν να ενημερωθούν για τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα, σε τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, την οικολογική δόμηση και τις πράσινες μεταφορές.. Πολλά υποσχόμενες θεωρούνται επίσης οι δραστηριότητες που αφορούν στην εναλλακτική διαχείριση των αποριμμάτων, τη βιολογική γεωργία, τα προϊόντα της πράσινης χημείας, τον οικοτουρισμό και την προστασία της βιοποικιλλότητας.
Η πράσινη απασχόληση αναμένεται να επεκτείνεται όσο περνάει ο καιρός και σε άλλους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας. Η έκθεση της Greenpeace τεκμηριώνει με αριθμούς και επιχειρήματα οτι οι στροφή στις πράσινες τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση και να μειώσει την ανεργία. Το μόνο που χρειάζεται βέβαια επιπλέον είναι και η απαραίτητη πολιτική βούληση για ενίχυση των σχετικών πρωτοβουλιών...Καλό θα ήταν βέβαια εκτός απο τους επιχειρηματίες και οι Δημοτικοί μας άρχοντες να φροντίζουν να ενημερώνονται για τα νέα μηνύματα και τις δυνατότητες για μια άλλου τύπου ανάπτυξη και να μην πέφτουν εύκολα θύματα του ψευτοδιλήμματος : «Απασχόληση ή Ανάπτυξη ; »

Δεν υπάρχουν σχόλια: