Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Το Δελφικό τοπίο στη βουλή

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ , Βουλευτής Β ΠΕΙΡΑΙΑ

Προς
Τον Υπουργό Πολιτισμού , κ. Αντώνη Σαμαρά

Θέμα : Διαδικασία αναοριοθέτησης Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας και καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης στη Ζώνη Β΄ του αρχαιολογικού χώρου Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου

Εδώ και χρόνια, για τις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής του Ελαιώνα της Άμφισσας , κρίνεται απαραίτητη η αναοριοθέτηση των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του Δελφικού Τοπίου και ο επανακαθορισμός των χρήσεων γης καθώς και όρων των δόμησης εντός της Ζώνης Β΄.
Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν με απόλυτο σεβασμό στην προστασία του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και με απόλυτο σεβασμό στην αισθητική του τοπίου . Δυστυχώς ο απαιτούμενος σεβασμός δεν υπάρχει, σύμφωνα με όσα έχουν τεκμηριωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού , από την έως τώρα συμπεριφορά Δημοτικών και Νομαρχιακών Αρχόντων της περιοχής – με το γνωστό ζήτημα της οικοδόμησης εντός της ζώνης Β του Αρχαιολογικού Χώρου .
Δεν μπορεί λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των περιορισμών η δραστηριότητα του ελάχιστου επιστημονικού προσωπικού της Ι΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων να εξαντλείται σε αυτοψίες .
Η περιοχή πρέπει να αναπνεύσει δίνοντας , μέσα από τις απαιτούμενες αλλαγές , με επιστημονικά , οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, την δυνατότητα σε αγρότες και επαγγελματίες να μπορούν με ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις να επενδύσουν στην περιοχή και να αναπτύξουν την δραστηριότητα τους. Δεν μπορεί οι Δήμοι της περιοχής να ασφυκτιούν , να αδυνατούν να εκτελέσουν έργα γιατί ακόμη δεν έχουν καθοριστεί οι ζώνες και οι χρήσεις γης στην Ζώνη Β΄ του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναοριοθέτησης Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας και καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης στη Ζώνη Β΄ του αρχαιολογικού χώρου Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου , από το Υπουργείο Πολιτισμού;
Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που προτείνονται σχετικά με τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης στη Ζώνη Β΄ του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου;
Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που προτείνονται σχετικά τις επιτρεπόμενες επαγγελματικές και παραγωγικές δραστηριότητες της Ζώνη Β΄ του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου;
Στη διαδικασία αναοριοθέτησης λαμβάνονται υπ όψη οι θέσεις και οι προτάσεις των Δήμων της περιοχής;
Η διαδικασία αυτή έχει την απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση , γίνεται με όρους κοινωνικής διαβούλευσης ;

Ο Βουλευτής

Γρηγόρης Νιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: