Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Πιστώνονται οι λογαριασμοί των ελαιοπαραγωγών του Ν. Φωκίδας

Δελτίο Τύπου

Ο ΕΛΓΑ προχωρά σήμερα στην πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών του Ν. Φωκίδας με το συνολικό ποσό των 460.000 ευρώ περίπου ως κατ’ εξαίρεση αποζημίωση για τη μείωση και την ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής τόσο της βρώσιμης όσο και της ελαιοποιήσιμης ελιάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν από το θέρος του 2007 μέχρι και το φθινόπωρο του 2008.
Το καταβαλλόμενο ποσό προσδιορίστηκε βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους οργανισμούς και ιδρύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ, με σκοπό τη διερεύνηση και την επιστημονική τεκμηρίωση του φαινομένου της μειωμένης παραγωγής που παρατηρήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 στις ελαιοκαλλιέργειες, πέραν της φυσιολογικής παρενιαυτοφορίας, και τον προσδιορισμό της έντασης του φαινομένου στις διάφορες περιοχές της χώρας.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που εκκαθάρισε ο ΕΛΓΑ κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2004-2008 για αποζημιώσεις υπέρ των παραγωγών του Ν. Φωκίδος ανέρχεται σε 4.469.251 ευρώ, τρεισήμισι φορές υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της πενταετίας 1999-2003 (1.233.726 ευρώ).
.
Ο ΕΛΓΑ προχωρά σήμερα στην πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών του Ν. Φωκίδας με το συνολικό ποσό των 460.000 ευρώ περίπου ως κατ’ εξαίρεση αποζημίωση για τη μείωση και την ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής τόσο της βρώσιμης όσο και της ελαιοποιήσιμης ελιάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν από το θέρος του 2007 μέχρι και το φθινόπωρο του 2008.
Το καταβαλλόμενο ποσό προσδιορίστηκε βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους οργανισμούς και ιδρύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ, με σκοπό τη διερεύνηση και την επιστημονική τεκμηρίωση του φαινομένου της μειωμένης παραγωγής που παρατηρήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 στις ελαιοκαλλιέργειες, πέραν της φυσιολογικής παρενιαυτοφορίας, και τον προσδιορισμό της έντασης του φαινομένου στις διάφορες περιοχές της χώρας.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που εκκαθάρισε ο ΕΛΓΑ κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2004-2008 για αποζημιώσεις υπέρ των παραγωγών του Ν. Φωκίδος ανέρχεται σε 4.469.251 ευρώ, τρεισήμισι φορές υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της πενταετίας 1999-2003 (1.233.726 ευρώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: