Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Ορκωμοσία και αρχαιρεσίες Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Κατά την ορκωμοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στις 16/12/20010, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Μαρίνος Γ., Γκικόπουλος Γ., Χρονάς Α. της Λαικής Συσπείρωσης (ΚΚΕ), Νίκος Στουπής της Ριζ.Οικ.Συνεργασίας (ΣΥΝ) και Δ. Σπανούδη του Αυτοδιοικητικού Κινήματος, δεν έδωσαν θρησκευτικό όρκο και στο πρακτικό ορκωμοσίας τους αναφέρθηκε η σχετική δήλωση.
Στις 2/1/2011, έγιναν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης προεδρείου και οικονομικής επιτροπής. Στις παρατάξεις της μειοψηφίας αντιστοιχούν οι θέσεις αντιπροέδρου και γραμματέα καθώς και 3 από τις 9 (8 μέλη+πρόεδρος) θέσεις της οικονομικής επιτροπής. Από τον Ν. Στουπή κατατέθηκε πρόταση για εναλλαγή στις θέσεις αντιπροέδρου και γραμματέα από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, κάλυψη των τακτικών θέσεων της οικονομικής επιτροπής από τις δύο πρώτες παρατάξεις της μειοψηφίας και των αναπληρωματικών μελών από τις υπόλοιπες τρεις.
Με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
- την θέση του αντιπροέδρου ανέλαβε ο Παναγιώτης Αγνιάδης και του γραμματέα ο Ν. Παπανδρέου που θα εναλλαχθεί με τον Ν. Στουπή 
- στις τακτικές θέσεις της οικονομικής επιτροπής έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη και ο Γ. Γκικόπουλος 
- στις αναπληρωματικές θέσεις της οικονομικής επιτροπής έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη και οΝ. Στουπής 
Η Δ. Σπανούδη δεν μετείχε στην συμφωνία για την εναλλαγή στην θέση του γραμματέα στο Προεδρείο, επειδή εκτιμήθηκε ότι η συγκεκριμένη θέση έχει μόνο τυπική σημασία και έθεσε  υποψηφιότητα για τις τακτικές θέσεις της Οικονομικής Επιτροπής που είναι όργανο με ουσιαστική λειτουργία. Η υποψηφιότητα της Δ. Σπανούδη έλαβε μια ψήφο, σε σώμα 51 συμβούλων με δικαίωμα έως και 8 σταυρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: