Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Ημερίδα για τα Περιβαλλοντικά εγκλήματα.

 Εγινε στις 4/12 Ημερίδα, που τη διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τον ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών για την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών, που προκαλούνται κατά την κατασκευή και λειτουργία έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Αρμόδια για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, (Ε.Υ.Ε.Π.)που συντονίζει ή θάπρεπε να συντονίζει τις ενέργειες μεταξύ των κεντρικών, των περιφερειακών και των νομαρχιακών αρχών ελέγχου..

Η ΕΥΕΠ έχει ως αποστολή την "παροχή αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής  π ροστασίας, και την "παροχή κατάλληλων οδηγιών και κατευθύνσεων για την βέλτιστη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης και άλλων κατηγοριών πολιτών". Αποστολή έχει επίσης "την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών ποου στηρίζεται στην διαφάνεια , την δικαιοσύνη και την χρηστή διοίκηση".

Η ίδια υπηρεσία διενεργεί ελέγχους στις δραστηριότητες που συνεπάγονται καταστροφές του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος γενικότερα και επιβάλλει  για  δημοσίων εκτάσεων, ανέγερση και συντήρηση αυθαιρέτων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία.

Στην Ημερίδα, που διήρκεσε απο το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, έγιναν ενδιαφέρουσες ομιλίες απο ειδικούς επιστήμονες και πολύωρες επιστημονικές συζητήσεις σε πέντε διαφορετικά, πολυπρόσωπα "πάνελ". Στο τελευταίο, απογευματινό, με θέμα "Την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών", συμμετείχε η κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, η Δέσποινα Σπανούδη, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κορινθιακού Κόλπου ΑΛΚΥΩΝ, εκπρόσωπος της ΕΛΚΕΘΕ και της Γκρήνπής.

Η διεύθυνση αυτής της υπηρεσίας είναι στην Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, τη΄.210 8701800-829, φαξ 210 8701868. email. epitheorisi@eyep.minenv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: