Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ γιορτάζει τα 10 χρόνια του θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ


Δελτίο Τύπου

Τις μέρες αυτές το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου κλείνει δέκα χρόνια ζωής. Πράγματι τον Δεκέμβρη του 1999, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος υπόγραψε το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Πάρκου. Το Διάταγμα, αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαβουλεύσεων και τολμηρών πολιτικών αποφάσεων, υπέγραψαν επίσης οι Ευάγγελος Βενιζέλος (Υπουργός Ανάπτυξης), Ν. Χριστοδουλάκης (Υπ. Οικονομικών), Γ. Ανωμερίτης (Υπ. Γεωργίας), Θ. Κολιοπάνος (Υφ. ΠΕΧΩΔΕ), Στ. Σουμάκης (Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας), και Μ. Χρυσοχοϊδης (Υπ. Δημόσιας Τάξης). Στην υλοποίηση του Διατάγματος σημαντική υπήρξε και η συμβολή του μετέπειτα υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Ηλία Ευθυμιόπουλου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Ηλία Μπεριάτου.


Με σκοπό τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και ειδικότερα την προστασία του σημαντικότερου στη Μεσόγειο βιότοπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, το Διάταγμα επισφράγισε τη μακροχρόνια δράση του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Ζάκυνθο. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ τεκμηρίωσε επιστημονικά την οικολογική σημασία του Κόλπου Λαγανά και στη συνέχεια, με τη συνδρομή και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, προώθησε ουσιαστικά την ίδρυση του Πάρκου. Ο αγώνας των περιβαλλοντικών οργανώσεων, συχνά με μεγάλες αντιξοότητες και αντιδράσεις, πέρασε τα σύνορα της χώρας και έφτασε μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και άλλους υπερεθνικούς φορείς.

Η ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, και του αντίστοιχου Φορέα Διαχείρισης που έγινε τον Απρίλιο 2000, ήταν η ενδεδειγμένη λύση για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του βιοτόπου και την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, με βάση συγκεκριμένους όρους προστασίας.

Στο διάστημα της 10-ετίας, ο ΑΡΧΕΛΩΝ συνέχισε την παρουσία του στη Ζάκυνθο, προσφέροντας στοιχεία, τεχνογνωσία και υποστήριξη στον νεοϊδρυθέντα Φορέα Διαχείρισης. Σήμερα η κατάσταση εμφανίζεται αρκετά καλλίτερη, ειδικά στις παραλίες, όπου έχει γίνει πρόοδος στο «πάντρεμα» τουρισμού και όρων προστασίας. Σε αυτό βοηθάει η επαρκής φύλαξη και η διαρκώς βελτιούμενη συνεργασία επισκεπτών, κατοίκων και τοπικών αρχών.

Δυστυχώς όμως, δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο και στο θαλάσσιο χώρο. Σχετικοί κανονισμοί, όπως το όριο ταχύτητας, δεν ελέγχονται επαρκώς. Τα σκάφη παρατήρησης χελωνών, από τα οποία αρκετοί κάτοικοι έχουν κάποιο εισόδημα, δεν έχουν οργανωθεί όπως πρέπει και ο αριθμός τους αυξάνεται διαρκώς με αποτέλεσμα να προκαλούν πλέον σοβαρή ενόχληση στις χελώνες που διαμένουν το καλοκαίρι στον Κόλπο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες χελώνες εκβράζονται νεκρές, από εμπλοκή σε δίχτυα και παραγάδια, ένα σημαντικό πρόβλημα που μπορεί μεν να ξεφεύγει από τις νομικές υποχρεώσεις του Πάρκου, αλλά πρέπει σύντομα να λυθεί.

*Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους καθώς και την ενημέρωση του κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: