Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Tο κιρκινέζι που φωλιάζει στις στέγες των παραδοσιακών σπιτιών του Γαλαξιδιού-παγκόσμια απειλούμενο είδος.

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Το Κιρκινέζι είναι ένα μικρό, μεταναστευτικό γεράκι, που στην Ελλάδα φωλιάζει κυρίως στη Θεσσαλία και, πολύ σποραδικά, σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών του Αιγαίου. Έρχεται στη χώρα μας κυρίως στα τέλη Μάρτη με αρχές Απρίλη και φεύγει στα τέλη Αυγούστου ως μέσα Οκτώβρη. Ζει σε αγροτικές περιοχές και φωλιάζει, σε μικρές η μεγάλες αποικίες, κυρίως σε παλιά κτήρια. Τρέφεται, κυρίως με έντομα (ακρίδες, σκαθάρια, κ.ά.), σαρανταποδαρούσες, αλλά και με λίγα ποντίκια και σαύρες. Το είδος θεωρείται παγκόσμια απειλούμενο, λόγω της δραματικής μείωσης των πληθυσμών του Το να γνωρίζουμε που βρίσκονται αυτές οι περιοχές και ποια είναι η αξία τους σε σχέση με τα είδη πουλιών που φιλοξενούν είναι το πρώτο βήμα για να συμμετάσχουμε στη διατήρησή τους. Στη χώρα μας, αν και ο πληθυσμός του μπορεί να φθάνει τις 3.000 ζευγάρια, θεωρείται ότι κινδυνεύει σοβαρά λόγω της μεγάλης μείωσης των πληθυσμών του και της εξαφάνισής του από πολλές περιοχές. Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης φυτοφαρμάκων, καθώς και η έλλειψη θέσεων φωλιάσματος (κατεδάφιση των παλιών κτηρίων) είναι οι κυριότερες απειλές για το είδος.
Στην παρακάτω ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχουν δύο σχετικά βίντεο. http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300.html

H περιοχή του Γαλαξιδιού που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή Κοινοτικής Σημασίας της Παραλιακής Ζώνης Ιτέας-Ναυπάκτου, είναι και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά(*). Το Γαλαξίδι χάρη στην ιδιόρυθμη αρχιτεκτονική των στεγών των παραδοσιακών σπιτιών του φιλοξενεί μια ολόκληρη αποικία από το απειλούμενο Κιρκινέζι. Στις στέγες αυτές βρίσκει έτοιμη φωλιά ενώ σύμφωνα με την ΕΟΕ(Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία η αλλαγή στις μεθόδους κατασκευής σκεπών και τοίχων στο χωριό θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητική απειλή για το Κιρκινέζι (Falco naumanni).

(*)Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι ζωτικές για την διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση, ή στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων. Οι περιοχές αυτές έχουν αναγνωριστεί με βάση καθαρά επιστημονικά κριτήρια και στην Ελλάδα υπάρχουν 196.Το να γνωρίζουμε που βρίσκονται αυτές οι περιοχές και ποια είναι η αξία τους σε σχέση με τα είδη πουλιών που φιλοξενούν είναι το πρώτο βήμα για να συμμετάσχουμε στη διατήρησή τους.Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα αναγνώρισης, καταγραφής, και παρακολούθησης των ΣΠΠ στην Ελλάδα με στόχο την προώθηση των κατάλληλων μέτρων διατήρησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα των ΣΠΠ της ΕΟΕ είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος του BirdLife International (Important Bird Areas/ IBAs), μια παγκόσμια πρωτοβουλία που στοχεύει στην καταγραφή και προστασία όλων των περιοχών που είναι ζωτικές για την διατήρηση των πουλιών του πλανήτη.

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στη Φωκίδα είναι οι ακόλουθες:

Όρος Βαρδούσια
Όρος Γκιώνα, Χαράδρα Ρεκά, Λαζόρεμα και Βαθιά Λάκκα
Νότιο και Ανατολικό τμήμα του Όρους Παρνασσός
Γαλαξείδι
Όρος Οίτη

Περισσότερα http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr_print108.php
και στην Ετικέτα : Προστατευόμενες περιοχές

Δεν υπάρχουν σχόλια: