Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Από καταλόγους και στοιχεία καλά πάμε. Η Αρετή κι η Τόλμη λείπουν...

O πίνακας του ΥΠΕΧΩΔΕ με τις περιοχές της Φωκίδας που προστατεύονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πίνακας Α.5 Περιοχές που προστατεύονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
Καταφύγεια θηραμάτων (GR22)

GR2450001 ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ
GR2450003 ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ KAI ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ
GR2450005ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

Aπο την ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ:
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210327.html


Πίνακας Α.2 Κατάλογος περιοχών για τις οποίες έχουν συμπληρωθεί Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων.

GR2450001 ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ
GR2450003 ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ
GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ
GR2450005 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

Από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ:
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210319.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: