Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA στη Φωκίδα

Στις 21/9/06 κοινοποιήθηκε η απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του αρχικού καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή.
Ο εν λόγω κατάλογος προβλέπεται ότι θα αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω προτάσεις των κρατών μελών για ορισμένους τύπους οικολογικών ενδιαιτημάτων και για ορισμένα βιολογικά είδη,
Για την Φωκίδα οι τόποι που εντάχθηκαν σε αυτόν τον κατάλογο είναι οι εξής:

GR2440004 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ

GR2450001 ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ

GR2450003 ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ

GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ

GR2450005 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ


Ολόκληρος ο κατάλογος περιοχών Νatura

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210319.html
http://www.itia.ntua.gr/filotis/SitesData/GR2450004.pdf
Δείτε την ετικέτα μας : προστατευόμενες περιοχές