Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

"πλήθος ευκαιριών από διάφορα ταμεία για την προστασία της βιοποικιλότητας στον Κορινθιακό αλλά..."

Η αρμόδια Επιτροπή για το Περιβάλλον της Ευρωπαικής Ενωσης επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για αυξημένα επίπεδα ρύπανσης που παρατηρούνται στον Κορινθιακό κόλπο καθώς και για τα συνεπαγόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν. Επισημαίνει επίσης ότι υπάρχει "πλήθος ευκαιριών από διάφορα ταμεία (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, κλπ.)" για την προστασία της βιοποικιλότητας στον Κορινθιακό αλλά "είναι αρμοδιότητα της Ελλάδας να σχεδιάσει και να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο". Αυτά απαντά ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Δήμας σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτή για τον κίνδυνο που διατρέχουν τα τέσσερα διαφορετικά είδη δελφινιών στον Κορινθιακό κόλπο, για την προστασία των σπάνιων ειδών χλωρίδας του κόλπου καθώς και για τις δυνατότητες κοινοτικής συγχρηματοδότησης στην περιοχή για τον καθαρισμό του Κορινθιακού και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: