Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011


Σήμα κινδύνου για τη βιοποικιλότητα από την Ε.Ε.

Μια νέα στρατηγική για την προστασία και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη μέχρι το 2020, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως επακόλουθο των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, τον Οκτώβριο του 2010. Στην Ευρώπη, το 25% των ζωικών ειδών κινδυνεύει με εξαφάνιση, ενώ το 88% των αλιευτικών αποθεμάτων υφίσταται υπερεκμετάλλευση.
Η στρατηγική περιλαμβάνει έξι στόχους, που θα διασφαλίζουν τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας σε όλο τον κόσμο. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενέργειες για την προστασία της γεωργίας και της δασοκομίας, των αλιευτικών αποθεμάτων, καθώς και πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και του δικτύου των προστατευόμενων φυσικών περιοχών και αυξημένη χρήση των πράσινων υποδομών.

Οι παγκόσμιοι ρυθμοί εξαφάνισης βιολογικών ειδών είναι πλέον 1.000 φορές πολλαπλάσιοι των φυσιολογικών, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στην Ε.Ε., περίπου το 25% των ζωικών ειδών της Ευρώπης, όπως τα θηλαστικά, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα πουλιά και οι πεταλούδες, κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ενώ το 88% των αλιευτικών αποθεμάτων υφίσταται υπερεκμετάλλευση ή έχει μειωθεί σημαντικά. Μόνο το 17% των αξιολογηθέντων οικολογικών ενδιαιτημάτων και βιολογικών ειδών βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενώ τα περισσότερα οικοσυστήματα δεν είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτώμεθα, όπως η επικονίαση των καλλιεργειών, ο καθαρός αέρας και το νερό, καθώς και ο έλεγχος των πλημμυρών ή της διάβρωσης.
Παρουσιάζοντας το θέμα σε συνέντευξη Τύπου, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Γιάνεζ Ποτότσνικ, δήλωσε: "Είμαστε στοιχείο της βιοποικιλότητας, αλλά εξαρτώμεθα επίσης από αυτήν για τροφή, καθαρό νερό και καθαρό αέρα καθώς και για ένα σταθερό κλίμα. Πρόκειται για το φυσικό μας κεφάλαιο που το ξοδεύουμε πάρα πολύ γρήγορα - και όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν έχουμε δανειστεί πάνω από τις δυνατότητές μας. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης και τις αποτυχίες μας στο παρελθόν για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Είναι καιρός να εντείνουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές μας. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η νέα πολύπλευρη προσέγγιση θα μας βάλει στο σωστό δρόμο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020".

Στην Ε.Ε. η απώλεια της βιοποικιλότητας οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στη χρήση γης, τη ρύπανση, την υπερεκμετάλλευση των πόρων, την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των αλλοχθόνων βιολογικών ειδών και την αλλαγή του κλίματος. Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων αντιπροσωπεύει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές απώλειες παγκοσμίως. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι η αξία της επικονίασης από τα έντομα, που μειώνεται σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ ετησίως στην Ε.Ε.. Η κατάσταση είναι εξίσου ανησυχητική και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: