Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Καταργούνται τα όρια για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Με υπουργική απόφαση καταργούνται τα όρια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες και για τη γεωθερμία. Έως σήμερα προβλεπόταν όριο 200 MW για τα φωτοβολταϊκά και 20 MW για τη γεωθερμία.
Επίσης, αυξάνεται η συμμετοχή των μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων, από τα 250 MW ως το 2014, που προβλεπόταν από την προηγούμενη υπουργική απόφαση της 15ης Σεπτεμβρίου, σε 300 MW. Έτσι, η συνολική προβλεπόμενη ισχύς των υδροηλεκτρικών μονάδων αυξάνεται από από 3.650 σε 3.700 MW.
Η προβλεπόμενη ισχύς των αιολικών πάρκων έχει προσδιοριστεί σε 4.000 MW, των φωτοβολταϊκών σε 1.500 MW, των ηλιοθερμικών συστημάτων σε 120 MW και της βιομάζας σε 200 MW.
Εκτός των ορίων παραμένουν τα μεγάλα έργα, που θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του "fast track".

Δεν υπάρχουν σχόλια: