Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Παγκόσμια ημέρα ζώων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ

Ο δημόσιος προβληματισμός και οι πολιτικές που αφορούν τα ζώα -τόσο τα οικόσιτα, όσο και τα άγρια- στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων όπως το κυνήγι, η χρήση ζώων στο τσίρκο, ο εγκλεισμός σε ζωολογικούς κήπους, τα πειράματα σε ζώα, οι συνθήκες εκτροφής και σφαγής στις κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ. δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά από το κράτος, ενώ ακόμη και η ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται

Οι περιβαλλοντικές και φιλοζωίες οργανώσεις έχουν καταθέσει σειρά προτάσεων για μέτρα που πρέπει να ληφθούν, στην κατεύθυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων των ζώων, που αποτελεί και μέτρο του ανθρώπινου καθημερινού πολιτισμού.
Προστασία αδέσποτων: να περιοριστούν και να ελέγχονται αυστηρά οι αθρόες εξαγωγές οικόσιτων ζώων, ώστε να αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους για πειράματα ή άλλη εμπορική δραστηριότητα

Η τοπική Αυτοδιοίκηση ως ο αρμόδιος εκ του νόμου φορέας να δραστηριοποιηθεί ουσιαστικά στην προστασία των αδέσποτων.
Απαγόρευση λειτουργίας τσίρκων με ζώα - η Ελλάδα να ανακηρυχθεί χώρα ελεύθερη από θεάματα με ζώα, όπως έχει υιοθετήσει και η ΚΕΔΚΕ
Διατήρηση και σεβασμός της άγριας Ζωής: επανασχεδιασμός των καταφυγίων άγριας ζωής και επιβολή δραστικών περιορισμών στο κυνήγι. Εφαρμογή ελέγχων που προβλέπει η Σύμβαση Ενάντια στο Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών (CITES, Σύμβαση της Βέρνης).
Εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών για τη βελτίωση των συνθηκών στις κτηνοτροφικές μονάδες και έλεγχος της σκοπιμότητας και των μεθόδων των πειραμάτων στα ζώα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: