Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Δελτίο Τύπου
        24 Ιουνίου 2010 

Οικονομική κρίση και νομικές δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή:
συνδυασμός που «σκοτώνει» το περιβάλλον;

Ο κίνδυνος να χαθούν με συνοπτικές διαδικασίες οι ήδη πενιχρές κατακτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, με τη δικαιολογία της ανάγκης για εύκολη ανάπτυξη με οποιοδήποτε κόστος, είναι το σήμα συναγερμού που εκπέμπει η έκτη έκθεση του WWF Ελλάς για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την έκθεση «Δεσμεύσεις για εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα» που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα το WWF Ελλάς, η οικονομική κρίση έρχεται να επικαθήσει απειλητικά πάνω σε χρόνια προβλήματα που υποσκάπτουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη χώρα μας.

Καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών, προβληματική εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλους τους τομείς, χρόνια προβλήματα και αγκυλώσεις σε διοικητικό επίπεδο, υπερ-απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για συγκεκριμένους επενδυτικούς κλάδους είναι τα βασικά προβλήματα που  καταγράφονται στη φετινή έκθεση του WWF Ελλάς για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα μας. Καταγράφονται όμως και πολλές, ιδιαίτερα αξιόλογες, πρωτοβουλίες του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να κλείσουν πολλές «ανοιχτές πληγές» και να βελτιωθεί το περιεχόμενο και το επίπεδο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

«Η μεγάλη αλλαγή που σημειώθηκε με την ίδρυση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν αρκεί για να φέρει την περιβαλλοντική άνοιξη», τονίζει η Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής. «Για τη σωστή αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων απαιτείται κεντρικός συντονισμός και συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών. Απαιτείται επίσης, ισχυρός ρόλος για το κράτος, ως ρυθμιστή και περιβαλλοντικού εγγυητή».

Ως «πρωταθλητές» στην προβληματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αναδεικνύονται οι τομείς της προστασίας των δασών και των υδάτινων πόρων και η διαχείριση των αποβλήτων. «Νεκρή γραμμή», δηλαδή καμία εξέλιξη στο επίπεδο της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, καταγράφεται στον ταπεινό και καταφρονεμένο τομέα της αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου, καθώς και στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αξιοσημείωτη ώθηση, αλλά με επιφυλάξεις ως προς την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών, έχει δοθεί στον τομέα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Τέλος, θετικές αλλά σίγουρα όχι επαρκείς, είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που δείχνουν θετική αλλαγή πολιτικής πλεύσης στα ζητήματα προστασίας της βιοποικιλότητας και σημαντικών βιοτόπων.

«Η τρέχουσα οικονομική κρίση αποτελεί απειλή για επιδείνωση και της περιβαλλοντικής κρίσης, ειδικά αν το περιβάλλον αντιμετωπιστεί ως πόρος προς εύκολη εκμετάλλευση και η σχετική νομοθεσία ως εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδηθεί. Αντιθέτως, οφείλει να αποτελέσει ευκαιρία για συνολική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και του διοικητικού συστήματος περιβαλλοντικής προστασίας, ως βάσης για μια ουσιαστικά βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», καταλήγει η κ. Νάντσου.


Περισσότερες πληροφορίες:
Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής WWF Ελλάς, 210-3314893, 698 2471722, tnantsou@wwf.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: