Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Σνάντηση της ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο. στην Αθήνα.Εγινε το Σάββατο, 6/3/10, συνάντηση του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο. ), στην Αθήνα, με στόχο τον συντονισμό δράσεων και την καλύτερη επικοινωνία οικολογικών οργανώσεων, ενεργών πολιτών και όσων δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στη συνάντηση γνωριμίας με εκπροσώπους δικτύων και οικολογικών κινήσεων της Αθήνας  διαπιστώθηκε συναίνεση στην αξιολόγηση των προβλημάτων και η ανάγκη καλύτερου συντονισμού δράσης.

Η ΠΑΝΔΟΙΚΟ λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο ενός Δικτύου 79 οικολογικών οργανώσεων και διοικείται απο μια Εκτελεστική Γραμματεία,  εκλεγμένη απο την ετήσια Γενική Συνέέυση των μελών του.Εχει διοργανώσει συνέδρια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο και ετοιμάζει το επόμενο συνέδριό της στην Κρήτη, τον επόμενο Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στις ηλεκτρονικές   διευθύνσεις της ΠΑΝΔΟΙΚΟ : www. Pandoiko.gr   e-mail: info@pandoiko.gr     forum : www.pandoiko7.lifeme.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: