Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

H ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΑΡΧΟΥΣ

Πρόκειται για μια κατάκτηση του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών σε ενημέρωση και συναπόφαση σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος ! Η σύμβαση αυτή υπογράφτηκε στο Ααρχους της Δανίας το 1998 και τέθηκε σε ισχύ το 2001. Απο τον Δεκέμμβριο του 2005 η σύμβαση κυρώθηκε και στην Ελλάδα με τον Νόμο 3422/2005. Τυπικά λοιπόν κάθε έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία και συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων και προσφυγής στην δικαιοσύνη για θέματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον. Οι συντάκτες της σύμβασης πίστευαν οτι η ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών μπορεί να κατοχυρώσει ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον, σε μια εποχή όπου ο πλανήτης μας φαίνεται οτι αγγίζει τα όριά του, εξαιτίας ανθρώπινων παρεμβάσεων..
Με τη σύμβαση αυτή ο πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητάει πληροφορίες απο τις δημόσιες αρχές οι οποίες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες (σύμφωνα με το άρθρο 4).Οι αρχές μάλιστα έχουν και την υποχρέωση να διαχέουν τις πληροφορίες χωρίς να απιτείται ιδιαίτερη αίτηση του ενδιαφερομένου (άρθρο 5). Εξίσου σημαντικό θεωρείται το δικαίωμα του κοινού στη συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες δραστηριότητες, στην προετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών.Εννοείται οτι ο πολίτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην Δικαιοσύνη για υποθέσεις σχετικές με το περιβάλλον για πράξεις ή παραλείψεις δημοσίων αρχών.
Με την σύμβαση Ααρχους το δικαιο του Περιβάλλοντος εγγυάται αυτό που απαιτεί μια σύγχρονη δημοκρατία: Διαφάνεια στη δράση των οργάνων των πολιτείας , δυνατότητα ενημέρωσης και παρέμβασης των πολιτών στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση προγραμμάτων, των κανονιστικών ρυθμίσεων και τον έγεγχο της νομιμότητας της δράσης των δημοσίων αρχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: