Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ)της Ελλάδας το Γαλαξείδι κωδ.GR108

Το Γαλαξείδι αποτελεί Σημαντική Περιοχή για είδη, όπως το Κιρκινέζι,που απαντώνται σε περιοχές που συνδυάζουν τους θαμνώνες και τις γεωργικές εκτάσεις. Οι τρύπες στις σκεπές των παραδοσιακών σπιτιών φιλοξενούν τα πουλιά αυτά που προτιμούν να βρίσκουν έτοιμη φωλιά. Η αλλαγή στις μεθόδους κατασκευής σκεπών και τοίχων θα μπορούσε να είναι δυνητική απειλή για το falco numanii (Κιρκινέζι) σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Τμήμα της ΣΠΠ αποτελεί Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Ξηροτύρι/Γαλαξιδίου-Πεντεορίων,13.000στρ.)
www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr_print108.php
Το κιρκινέζι το κοινότερο γεράκι στην Ελλάδα και την Ευρώπη συμπεριλαμβάνεται στα παγκόσμια απειλούμενα είδη αν και η κατηγοριοποίηση αυτή δεν γίνεται πιστευτή από τους κατοίκους του Γαλαξιδίου.
Τι χρειάζεται να γίνει για την προστασία του:
www.ornithologiki.gr/gr/oiwnos/i9/grkirk.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: