Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Τοξικά μέταλλα στο βυθό του Κορινθιακού

Μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων, τα οποία επιδρούν τοξικά στα ζώα, στα φυτά και στους ανθρώπους, έχουν αποτεθεί στον πυθμένα του Κορινθιακού κόλπου. Παράλληλα λόγω της κόκκινης λάσπης που εκχέεται από το εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου, στον κόλπο έχουν εντοπιστεί δεκαέξι φορές περισσότερο ουράνιο και επτά φορές περισσότερο ράδιο σε σχέση με τις μέσες παγκόσμιες προτεινόμενες τιμές. Οι συγκεντρώσεις αυτές οι οποίες αποκαλύφθηκαν ύστερα από πρόφατες έρευνες του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι οι υψηλότερες που έχουν εντοπιστεί ποτέ σε θαλάσσια ιζήματα τόσο του Αιγαίου όσο και του Ιονίου Πελάγους
Πηγή:Εθνος 27-6-2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: