Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Θαλάσσια καταφύγια

Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας
Παλαμάρης Γ.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
Ο Κορινθιακός προσφέρει μία ευκαιρία όπου σχετικά μικρές διαρθρωτικές κινήσεις μπορούν να προσφέρουν μεγάλα και μετρήσιμα οφέλη για τα αλιευτικά αποθέματα και το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της .
Τι είναι τα θαλάσσια καταφύγια?
Δίκτυα προστατευόμενων περιοχών, κάτι σαν γαλάζιες οάσεις:συνδυασμός περιοχών όπου απαγορεύεται η αλιεία, οι οποίες έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η επίδρασή τους στην αναπλήρωση των αλιευμάτων στις γύρω θάλασσες.
Μέσα από την έκθεση της GREENPEACE « Κορινθιακός,ένα μικρό καταφύγιο ζωής» τεκμηριώνεται ότι ο Κορινθιακός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πρότυπο θαλασσίων καταφυγίων για την χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου καθώς , με τον νέο κανονισμό γιά την αλιεία στην Μεσόγειο 1967/2006 γίνεται ειδική αναφορά στον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών από την αλιεία Εκτός των άλλων τα θαλάσσια καταφύγια αποτελούν ένα αντίδοτο στην συλλογική αμνησία, είναι ένα επιστημονικό σημείο αναφοράς, ένα μέτρο με βάση το οποίο μπορούν να αξιολογηθούν οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις θάλασσες που υφίστανται την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι ένα είδος υδάτινης βιβλιοθήκης και πρέπει να προστατεύεται ως βασικό δημόσιο αγαθό.

Τι προτείνουμε αντί της ασύδοτης υπεραλίευσης.
Σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές.
Ακτιβισμός των μαθητών για την λήψη της απόφασης για τα όρια των θαλασσίων καταφυγίων, για τις χρηματοδοτήσεις και συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.
Παρατήρηση του βυθού.
Τουριστικά σκάφη με γυάλινο βυθό.
Οικολογικές θαλάσσιες περιηγήσεις.
Κέντρα θαλάσσιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Ιδρυση Πανεπιστημίου θαλασσίων επιστημών.
Διασκορπισμό αυγών και προνυνφών.
Μετανάστευση ειδών στα θαλάσσια καταφύγια.
Αμεση Ιδρυση υπουργείου υδάτινου αλμυρού περιβάλλοντος ή θαλασσών ή
Αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας γιατί η διάσωσή τους υπηρετεί το ΕΘΝΙΚΟ συμφέρον.
Να υποστηρίξουμε την πρόταση της WWF γιά την απαγόρευση της αλιείας στο
20 % των θαλασσών έως το 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: