Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

Καστελλιώτικα Νέα

Το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, Φύλλο 227 (Απρίλιος-Ιούνιος 2009), στη δικτυακή διεύθυνση:
http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp?year=2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: