Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ «ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ» Καλοκαίρι 2011
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνουμε τις καθιερωμένες θε- ρινές εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγ- ματοποιηθούν από 12 έως 14 Αυγού- στου στο χώρο του αλιευτικού κατα- φυγίου. Ειδικότερα:
Παρασκευή 12 Αυγούστου, 8:00 μ.μ.-11:00 μμ
Η βραδιά είναι αφιερωμένη στα παι- διά κάθε ηλικίας
Ελάτε να παίξουμε, να ζωγραφίσου- με, να δημιουργήσουμε...
Επίσης συμμετέχετε στο «Φωκίδα έχεις ταλέντο», απαγγείλετε ποιήμα- τα, τραγουδήστε, χορέψετε και ανα- δείξετε όποιο ταλέντο διαθέτετε.
Σάββατο 13 Αυγούστου, 9:00 μέχρι πρωίας
Το ετήσιο καλοκαιρινό μας γλέντι με καλό φαγητό, χορό, κέφι και πολύ και καλή μουσική όλων των ειδών με την υποστήριξη του έμπειρου DJ Σταύ- ρου Πολίτη.
Κυριακή 14 Αυγούστου
9:00 - 10:00 10:00 - 11:00
Ομιλία-συζήτηση Ιατρικού ενδιαφέρο- ντος
Ομιλία-συζήτηση οι- κολογικού ενδιαφέ- ροντος με θέμα τον Κορινθιακό, τη θά- λασσα της ζωής μας
Οι καθιερωμένες πολιτιστικές εκδη- λώσεις του Συλλόγου θα πλαισιω- θούν με Έκθεση Βιβλίου, έκθεση χει- ροποίητων αντικειμένων και τοπικών προϊόντων.
Λεπτομέρειες στις αφίσες του τριη- μέρου.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: