Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011


Είναι στραβός ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε;

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
Ανακοινώθηκαν στις 13 Ιουλίου οι πολυαναμενόμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Το πακέτο των μεταρρυθμίσεων, στο σύνολό του, περιλαμβάνει:
 •    Τρεις νέες νομοθετικές προτάσεις: έναν κύριο Κανονισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνες που θα αποτελέσουν τους ακρογωνιαίους λίθους της νέας ΚΑλΠ, έναν κανονισμό για την οργάνωση των Αγορών των Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας,καθώς και μια νομοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)για την περίοδο 2014-2020, η οποία αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο Νοέμβριο. 
•    Δυο ανακοινώσεις, μια γενική ανακοίνωση σχετικά με τη δέσμη των μεταρρυθμίσεων και μια για την εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ, καθώς και 
•    Mια έκθεση σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ. 
Ήδη, οι προτάσεις έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, πολλές εκ των οποίων είναι αρνητικές, και δικαιολογημένα... Πολλές ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις επικρίνουν την Επιτροπή για ατολμία, καθώς τα προτεινόμενα μέτρα φαίνονται αδύναμα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μείζονα προβλήματα, όπως είναι η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου, η υπεραλίευση και οι απορρίψεις αλιευμάτων και να διασφαλίσουν την (απαραίτητη) βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων και των αλιέων. 
Από την άλλη, δε λείπουν και εκείνες οι φωνές που κατηγορούν μεν την Επιτροπή, αλλά αυτή τη φορά για υπερβάλλουσα φιλοδοξία και φιλοπεριβαλλοντική διάθεση!
Το ζήτημα της αναθεώρησης της ΚΑλΠ δεν τελειώνει φυσικά εδώ. Θα ακολουθήσει μια ευρεία συζήτηση μέχρι την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τελικός στόχος είναι το νέο πλαίσιο να τεθεί σταδιακά σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Tο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα παρακολουθήσει την πορεία της ΚΑλΠ έως την τελική της διαμόρφωση, προσπαθώντας να συμβάλει από την πλευρά του στην  υιοθέτηση ουσιαστικών και ρεαλιστικών βιώσιμων μέτρων για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα αλλά και τους αλιείς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ, πατήστε εδώ
 Δεν υπάρχουν σχόλια: