Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Επερώτηση Β. Τόγια του ΠΑΣΟΚ σχετική με την «Εγκατάλειψη Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων στη Φωκίδα»

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Εγκατάλειψη Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων στη Φωκίδα»

Ο πολιτισμός και η διατήρηση της ιστορικής μας κληρονομιάς αποτελεί δημόσιο αγαθό και υποχρέωση της πολιτείας . Η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό έχει αναδειχθεί σε βασική παράμετρο των κοινωνικών διεκδικήσεων στο σύγχρονο κόσμο.
Δυστυχώς , για ένα ακόμα έτος διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ ο Πολιτισμός παραμένει σε χαμηλή προτεραιότητα. Σε ότι αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , ο τομέας «Πολιτισμός» δέχεται σοβαρότατο πλήγμα. Οι πιστώσεις διαμορφώνονται στα 143 εκ ευρώ για το 2009 από 250 εκ ευρώ για το 2008, δηλαδή μείωση κατά 107 εκ ευρώ ή 42.8%. Σε ότι αφορά στο τομεακό πρόγραμμα Πολιτισμού στο Γ ΚΠΣ , η εκτίμηση είναι ότι η απώλεια κοινοτικών πόρων θα είναι ύψους περίπου 120 εκ ευρώ. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ η Κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφάσισε και κατέληξε , δυστυχώς εν μέσω χορού σκανδάλων από πρόσωπα που υποτίθεται υπηρετούσαν τον χώρο του Πολιτισμού , ότι δεν χρειάζεται τομεακό πρόγραμμα για τον Πολιτισμό.
Η Φωκίδα είναι τόπος με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με την διακυβέρνηση της Ν.Δ. και τις επιλογές των Τοπικών Αρχόντων του χώρου της Ν.Δ. δεν είχαμε τις ουσιαστικές και απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις που οφείλονται στο βάρος της κληρονομιάς που κουβαλά ο τόπος αυτός.
Ο Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών , η Αποκατάσταση – Συντήρηση γραπτού διάκοσμου του Σπύρου Παπαλουκά στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Άμφισσας και το Κάστρο Άμφισσας είναι τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.Υπάρχει ή όχι μελέτη από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή που αφορά την αναστύλωση του Αρχαίου Θεάτρου Δελφών;
2.Από ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθεί το έργο της αναστύλωση του Αρχαίου Θεάτρου Δελφών;
3. Από ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθεί το έργο των απαραίτητων συντηρήσεων στο Αρχαίο Στάδιο Δελφών;
4. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπ. Πολιτισμού για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων επιστημονικού προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δελφών;
5. Άμεσα , πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες που αφορούν την συντήρηση των τοιχογραφικών του Σπύρου Παπαλουκά στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Άμφισσας , αλλά και εργασίες που αφορούν την συντήρηση και την στατικότητα του Ι. Ναού. Από ποιους πόρους και πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αυτό το έργο ;
6. Ποια η τύχη του έργου της Αποκατάστασης – Συντήρηση γραπτού διάκοσμου του Σπύρου Παπαλουκά στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Άμφισσας που εντάχθηκε στο μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ με κωδικό ΟΠΣ 105857.; Γιατί απεντάχθηκε το έργο αυτό ;
7. Γνωρίζουν οι Υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού ποιες είναι οι μελέτες και οι δράσεις του έργου της Αποκατάστασης – Συντήρηση γραπτού διάκοσμου του Σπύρου Παπαλουκά στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Άμφισσας - μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ με κωδικό ΟΠΣ 105857- που τελικά υλοποιήθηκαν και πληρώθηκαν ;
8. Ποιες είναι οι απαιτούμενες μελέτες που χρειάζονται άμεσα να χρηματοδοτηθούν για τις εργασίες ανασκαφών και για τις εργασίες αναστυλώσεων και προστασίας του Κάστρου Άμφισσας;
9. Από ποιο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί το έργο των ανασκαφών , αναστυλώσεων και προστασίας του Κάστρου Άμφισσας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: