Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Συνάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγα με το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009

Συνάντηση με το νεοεκλεγμένο προεδρείο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.) είχε σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Σ.Μ.Ε. κ. Σ. Μπαλτζής, ο αντιπρόεδρος κ. Θ. Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας κ. Μ. Κωνσταντινίδης και ο γενικός διευθυντής κ. Χ. Καβαλόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη λειτουργία των μεταλλευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ το προεδρείο του συνδέσμου έθεσε τα αιτήματα του κλάδου με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας.
Ο Υφυπουργός κ. Μπούγας από την πλευρά του, τόνισε τη μεγάλη σημασία του μεταλλευτικού κλάδου για την εθνική οικονομία, καθώς παράγει το 5%, περίπου, του ΑΕΠ και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 120.000 εργαζόμενους. Ο κ. Μπούγας δήλωσε ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ στέκεται ουσιαστικός αρωγός στην προσπάθεια για την ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού πλούτου με πλήρη σεβασμό στην προστασία, αλλά και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ενώ είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η πλήρης εναρμόνιση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Επίσης επεσήμανε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και εντείνονται οι έλεγχοι των εκμεταλλεύσεων, τόσο από τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις, όσο και στη Νότια Ελλάδα από τους μηχανικούς της κεντρικής υπηρεσίας στους οποίους και δόθηκε το σχετικό δικαίωμα. Πρόσθεσε, δε, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης αντιμετωπίζει θετικά το θέμα του εκσυγχρονισμού της λατομικής νομοθεσίας και πρόκειται να ανακοινώσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: