Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Μήνυμα Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγα για την Παγκόσμια Ημέρα για το περιβάλλον

Ο σύγχρονος πολιτισμός στηρίζεται ολοένα περισσότερο στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ η αύξηση του πληθυσμού και η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως, συνεπάγονται αυξημένη ενεργειακή ζήτηση. Μέχρι τώρα η ζήτηση αυτή καλύπτεται κυρίως από τη χρήση υδρογονανθράκων, οι ήδη περιορισμένες πηγές των οποίων μειώνονται διαρκώς, ενώ η χρήση τους επιβαρύνει το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και το κλίμα του πλανήτη.
Ως αποτέλεσμα, προκύπτει η αδήριτη ανάγκη επαναπροσδιορισμού της οικονομικής και επιχειρηματικής δράσης προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Για την αντιμετώπιση, εξάλλου, των κλιματικών αλλαγών που εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, απαιτείται μία παγκόσμια συστράτευση για την εφαρμογή άμεσων και στοχευμένων λύσεων, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενέστερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Τα διεθνή προβλήματα απαιτούν διεθνή κινητοποίηση και δράση σε όλα τα επίπεδα.
Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν ηθική δέσμευση και οριζόντια πολιτική που ενσωματώνεται σε όλες τις δράσεις μας. Στηρίζουμε την πράσινη επιχειρηματικότητα με εξειδικευμένες δράσεις μέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ («Πράσινες Υποδομές», «Πράσινη Επιχείρηση» & «Μετεγκατάσταση»), ενώ με νέο σχέδιο νόμου για τα «Επιχειρηματικά Πάρκα» διευκολύνουμε την επιχειρηματική δράση με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, δημιουργούμε ευνοϊκό περιβάλλον (Ν.3734/09, πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στις στέγες, προώθηση γεωθερμίας) για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και προωθούμε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και η αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών.
Το δίλλημα «ανάπτυξη ή περιβάλλον» για μας έγινε στοίχημα «ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον». Διασφαλίζουμε πόρους, καταρτίζουμε προγράμματα για την προώθηση της πράσινης ενέργειας και επιχειρηματικότητας, δημιουργούμε κατάλληλο νομοθετικό περιβάλλον, ώστε η περιβαλλοντική συνείδηση να γίνει καθημερινή πράξη. Αναμένουμε ωστόσο και το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τόσο των επιχειρηματιών, όσο και των πολιτών καταναλωτών, γιατί ο πλανήτης Γη -όπως εύστοχα τονίζει το σύνθημα του φετινού εορτασμού- μας χρειάζεται όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: