Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

«Καρποφόρα συνάντηση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Εκπρόσωποι των Δήμων του Κορινθιακού Κόλπου, Mέλη του Συνδέσμου οι κ.κ., Γιάννης Νταουσάνης, Πρόεδρος, Ανδρέας Θανασούλιας, Αντιπρόεδρος και Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.κ. Βασίλης Κούνας, Γεώργιος Ρουμπέκας, έλαβαν μέρος σε προ-γραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κ. Σπύρο Σπυριδώνα χθες το πρωΐ στην έδρα της Περιφέρειας. Βασικά θέματα τα οποία συζη-τήθηκαν ήσαν:


Πλήρη ενημέρωση επί των δραστηριοτήτων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τις συναντήσεις και επαφές που είχε με επίσημους εκπροσώπους της Πολιτείας (Υπουργούς, Υφυπουργούς κ.α.), καθώς και γενικότερες δράσεις που αφορούσαν την υποβολή ευρωπαϊκών προτάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναφώς με τα θέματα της συνολικής επί διε-τία αντιμετώπισης προβλημάτων του Κορινθιακού Κόλπου, υπεβλήθη στον Περιφερειάρχη σχετικό Υπόμνημα.

Οικονομική διερεύνηση των δυνατοτήτων στήριξης του Συνδέσμου από την Περιφέρεια και από άλλες σχετικές υπηρεσίες, αρμοδίων Υπουργείων, με περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα.
Εξάλλου υπεβλήθη αίτημα από το Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένης μελέτης του Κορινθιακού Κόλπου, που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα των ρυπογόνων εστιών εκ των οποίων απειλείται ο Κορινθιακός Κόλπος.
Επίσης ο κ. Γενικός ενημερώθηκε δια την αποδοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ως φορέα προ-σχώρησης με υπογραφή «Συμφώνου Δικτύου Τοπικών Αρχών».


Ο κ. Γενικός Γραμματέας με πολύ ενδιαφέρον άκουσε την ενημέρωση επί των δρα-στηριοτήτων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Ευχαρίστησε δε τους εκπροσώπους του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την έντονη προσπάθεια που καταβάλλουν, ετάχθη δε αρωγός στην προσπάθεια αυτή. Μετά από ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων που προαναφέρθηκαν έγιναν προτάσεις προς την κα-τεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. και που μπορούν να αποδώσουν περαιτέρω το έργο του.

Ο κ. Περιφερειάρχης θεωρεί ότι το έργο του Αρίωνα είναι αξιόλογο και για τη στήριξή του έδωσε κατευθυντήριες γραμμές σε υπηρεσιακά στελέχη του, για να αναζητήσουν από κοινού με το Σ.Π.Ο.Α.Κ. και να δοθούν λύσεις, στα σοβαρά θέματα που συζητήθηκαν και τον απασχολούν.

Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: